De 33 zingende leden van het Herentalse Sint-Franciscuskoor wachten met spanning op de release van hun eerste cd. ,,Bijna een jaar lang hebben we wekelijks keihard gerepeteerd'', zegt Tilly Eyckmans. ,,Onze dirigent Guy Vermeylen en alle zangers stonden erop dat de liederen perfect zouden klinken.'' De eigenlijke opnames in de kapel van de Zusters van Vorselaar zijn vorige week afgerond.

Het kerkkoor Sint-Franciscus bestaat 97 jaar. De zangers repeteren en zingen voornamelijk in de Paterskerk aan de Kapucijnenstraat in Herentals. Het koor luistert onder leiding van dirigent Guy Vermeylen zonder fout de zeven kerkelijke hoogdagen op. De groep wordt ook vaak gevraagd voor huwelijken en uitvaarten. De cd vormt de aanloop naar het eeuwfeest dat het gezelschap in 2005 zal vieren.

Tilly Eyckmans: ,,Zingen in een kerkkoor is zeker nog iets van deze tijd. We hebben mannen en vrouwen van alle leeftijden in onze groep. Vier enthousiaste leden zitten in de leeftijdscategorie 24 tot 32 jaar. Zij brengen letterlijk en figuurlijk een frisse noot in het koor. Het zingen moet je wel in de genen zitten. Dat is een voorwaarde om je bij ons aan te sluiten.''

Over de cd werd al langer nagedacht, maar dirigent Vermeylen wilde er pas aan beginnen als hij vond dat de groep er echt klaar voor was. ,,We hebben de spelregels vooraf goed afgesproken. Afwezigheden op de repetities werden enkele toegestaan als de wereld verging. Heel wat koorleden hebben zelfs hun vakantie uitgesteld of anders geregeld om zich aan de afspraken te kunnen houden.''


Vierstemmig
Het Sint-Franciscuskoor zingt meestal vierstemmig. Albert Laureys, 85 ondertussen, is de vaste organist. Op de cd staan twee volledige missen. ,,In de eerste plaats het L'odelieb's en een mis gecomponeerd door Mozart. Hierbij kregen we de hulp van het strijkersorkest August De Boeck uit Mechelen. Verder is er het Jesus Salvator Mundi, een eigen compositie van Albert en de Cantique de gens racine van For. Voor de mensen die een beetje thuis zijn in het milieu een zeer bekend nummer. De opnames voor een klein uurtje muziek namen ongeveer 10 uren in beslag genomen, maar het resultaat is zeker de moeite waard.''

In eerste instantie wordt een 150-tal muziekschijfjes aangemaakt. ,,Die zullen te koop zijn bij de leden van het koor, maar wij zullen onze cd ook te koop aanbieden op de kerstmarkt in Herentals.'' De koorleden kunnen zich nu weer concentreren op het jaarlijkse concert. ,,De enige weg naar het succes is repeteren en nog een repeteren. Telkens wanneer iemand een beroep op ons doet,komen we vooraf samen om nog eens te oefenen, ook al hebben de stukken al honderden keren gezongen.''