Het schepencollege van Koekelare wil geen windmolens op het bedrijventerrein langs de Oostmeetstraat. Er volgt dan ook een negatief advies bij Stedenbouw. ,,Ik ben niet tegen propere energie, maar wil een geglobaliseerde aanpak in speciale zones voorzien voor windmolenparken. Het heeft geen zin dat iedere gemeente zelf zijn windmolen heeft,'' zegt burgemeester Patrick Lansens (SP).

De nv Wind- en Waterkracht Vlaanderen uit Wilsele nabij Leuven heeft bij Stedenbouw een bouwvergunning aangevraagd om op een terrein dat eigendom is van het bouwstoffenbedrijf Willaert in de Oostmeetstraat, een windturbine te mogen bouwen. Eerst heeft de nv Wind- en Waterkracht Vlaanderen onderzocht of het mogelijk is drie windmolens te bouwen op het bedrijventerrein. Uiteindelijk is er nu via Stedenbouw de vraag voor de bouwvergunning van één windturbine.

Deze windmolen is er één van de nieuwste generatie. Het is een indrukwekkende windmolen die een productie realiseert van 850 kilowatt of vier miljoen kilowatt uur per jaar aan elektriciteit. De windmolen is 85 meter hoog, maar de rotordiameter van de wieken bedraagt 58 meter. Dit betekent dat de tiphoogte van de volledige windmolen 114 meter is.

,,Een windmolen van die grootte moet tussen de 150 m en de 250 m van de woonhuizen staan. Dat is evenwel niet het geval. Er staan enkele woningen op het bedrijventerein. De nv Wind- en Waterkracht Vlaanderen heeft met enkele bewoners van het bedrijventerrein een overeenkomst gemaakt om tegen een financiële vergoeding, zich akkoord te verklaren met de komst van de windmolen. Ook met een aanpalende bewoner is een contract gemaakt. Al deze mensen zullen dus geen bezwaar indienen tegen de komst van de windmolen. Het schepencollege stelt zich vragen over deze manier van werken. De nv Wind- en Waterkracht Vlaanderen legt mensen het zwijgen op in ruil voor geld'', aldus burgemeester Patrick Lansens.

,,Het schepencollege vraagt Stedenbouw geen bouwvergunning af te leveren. De inplantingsplaats is strijding met het Windplan Vlaanderen, omwille van het criterium van de woonbuffers. Daarenboven zullen veel bewoners van de Oostmeetstraat lawaaihinder van de windmolen ondervinden. Tenslotte wijst de gemeente erop dat deze hoge windmolen het huidige dorpsgezicht zal storen. De spitse kerktoren is 67 meter hoog. De windmolen zal bijna dubbel zo hoog zijn, zodat dit een storende visuele vervuiling zal zijn'', besluit Patrick Lansens. (KRV)