Florent Lievrouw, die al drie jaar in een woning aan de Doorniksesteenweg 196 woont, pikt het naar eigen zeggen niet meer dat de overheden (gemeente en provincie) niets doen aan de hinderlijke geluiden die het riooldeksel voor zijn deur veroorzaken telkens er wagens over rijden. ,,Ik word er gek van. Meer nog: ik wil hier weg en bied daarom mijn huis te koop aan'', klinkt het verbitterd.

Florent Lievrouw woont in een zo goed als opgesloten huis: de rolluiken zijn godganse dagen dicht, de deuren goed op slot. Juist boven de voordeur hangt een bord van een immobiliënkantoor met het bericht Te koop.

Wanneer Het Nieuwsblad aanbelt, gaat de ene helft van de garagedeur open en stapt de bewoner voorzichtig naar buiten. ,,Kijk, het is dat riooldeksel daar. Precies voor mijn voordeur'', wijst Lievrouw naar het midden van de Doorniksesteenweg, die door de provincie wordt beheerd.


Uit bed
Lievrouw: ,,Vanaf 's morgens 4 uur hoor ik voortdurend gedender en geratel. Dat deksel ligt niet goed vast. Als een wagen of truck erover rijdt, hoor ik telkens een hels lawaai. Ik word letterlijk uit mijn bed gedonderd. Ik schreef daarover de gemeente en de provincie aan. Ik ben ook al verscheidene keren naar het gemeentehuis geweest. Maar niemand doet er iets aan. Die geluidshinder blijft. Toen ik hier drie jaar geleden kwam wonen, was er nog niets aan de hand. Pas wanneer ze hier een zwaarder deksel hebben geïnstalleerd, zijn de problemen begonnen.''


Moeskroen
Tijdens het gesprek passeren tientallen voertuigen. Maar je hoort niets.

,,Toch wel'', verdedigt Lievrouw zich. ,,Het is pas wanneer de wagens op het deksel rijden dat de herrie begint. Ik kan er niet meer tegen. Ik vind ook nergens gehoor. Waarom zou ik hier nog moeten leven als iedereen je tegenwerkt? Ik heb daarom mijn huis al maanden geleden te koop aangeboden. Totnogtoe daagde geen enkele kandidaat-koper op. Is het omdat die op de hoogte is van de geluidsoverlast? Hoe dan ook: als ik mijn pand heb verkocht, verhuis ik naar Moeskroen of omgeving. Daar zal ik het wat rustiger hebben, denk ik.''


,,Niks van aan''
Avelgems schepen van Openbare Werken Gaston Degroote zucht als hij met het probleem van Florent Lievrouw wordt geconfronteerd. ,,Ach, wij zijn met ingenieurs van de provincie en andere deskundigen de zaak ter plekke komen controleren. En we hoorden helemaal niets. Neen, voor mij is het duidelijk: die man zoekt problemen die er niet zijn.''

In het gemeentehuis van Avelgem kennen ze Florent Lievrouw erg goed.

Schepen Degroote: ,,Die man is hier al verscheidene keren geweest. Bij de burgemeester, bij de politiecommissaris, eigenlijk bij alle diensten. Wij zijn ter plekke geweest met twee deskundigen van de provincie en met twee van de firma die de riooldeksels leverde. In totaal waren we met zo'n zeven mensen om op die plek aan de woning van Lievrouw de toestand te komen beoordelen. Welnu: we hebben helemaal niets gehoord. Integendeel: daar levert dat riooldeksel helemaal geen problemen op. Op andere plaatsen in de gemeente worden we wel met zulke vormen van geluidsoverlast geconfronteerd. En daar doen we ook iets aan.''

Hoe het nu voort moet met bewoner Lievrouw?

Degroote: ,,Het is een moeilijk mens, die overal en altijd miserie zoekt. Hij viel onder meer een ingenieur van de provincie aan. De politie moest optreden. En voor de rest? Straks ga ik deze zaak nog eens aankaarten in het schepencollege. We moeten er in elk geval voor zorgen dat we met die man geen problemen meer krijgen. Een ander deksel? Of een andere ingreep? Als daar geluidshinder is, grijpen we heel zeker in. Maar nog eens: op die plek aan woning nummer 196 is helemaal niets aan de hand.''


Westdorp
In Tiegem zijn het de bewoners van Westdorp die klagen over geluidsoverlast van slecht aangebrachte riooldeksels, die door het lager niveau waarop ze liggen telkens eventjes opwippen en zo een zichzelf herhalend hels kabaal veroorzaken. De gemeente Anzegem, verantwoordelijk voor de installatie van de deksels, is op de hoogte van het probleem en laat Dimitri Goevaere, ingenieur van de gemeente, de zaak onderzoeken. Hij gaat na of de werken al dan niet correct werden uitgevoerd.

Gemeenteraadslid Ferdy Verholleman (oppositiepartij CV&D-GMB) stelde de gemeente intussen voor permanente snelheidscontroles te laten doen. Dat zou al enigszins de geluidshinder helpen indijken. Maar Anzegem vindt dat niet realistisch. Wel zoekt de gemeente zo vlug mogelijk naar een oplossing voor het geluidsprobleem.