De provincie West-Vlaanderen heeft amper zes aanvragen ingediend voor de plaatsing van onbemande camera's. Het betreft de gemeenten Anzegem (3), Harelbeke (1) en Kortemark (2). Een en ander betekent niet dat andere gemeenten niet op de boot kunnen springen. Zo wil Kortrijk een tiental camera's. Het dossier moet echter nog in het college van burgemeester en schepenen (CBS) voorkomen. Meteen zal de verkeerscommissie voorstellen om de Doornikserijksweg tussen de Aubette- en Processiestraat én de Torkonjestraat verkeerstechnisch uit te rusten zodat de snelheid kan dalen tot 70 km per uur. Voor de Doornikserijksweg betekent dat dat de derde rijstrook wordt geëlimineerd. In de Torkonjestraat zijn ondertussen al verkeersremmende maatregelen uitgevoerd. Ter hoogte van de Don Boscolaan en Putmanstraat komen vluchtheuvels. (VKK)