In de marge van de Europese Top van staats- en regeringsleiders in Gent, wordt vrijdag in het Kortrijkse stadhuis een werkvergadering gehouden waarop burgemeester Stefaan De Clerck nogal wat politieke eminenties in zijn stadhuis mag ontvangen. De meest in het oog springende is de Italiaanse premier Silvio Berlusconi. ,,Als het niet ter sprake wordt gebracht, wil ik zelf met hem in discussie gaan over zijn recente uitspraken over de Islam'', aldus de nationaal CD&V-voorzitter, die samen met Wilfried Martens als gastheer optreedt tijdens de vergadering van de Europese Volkspartij. Enkele verenigingen, waaronder het ABVV West-Vlaanderen, voeren vrijdag actie tegen de bijeenkomst.

Aan de werkvergadering, die om 10.30 uur, na de ondertekening van het gulden boek, moet beginnen in het stadhuis en die duurt tot de middag, nemen vertegenwoordigers deel van enkele EVP-partijen maar ook vertegenwoordigers van de Europese instellingen, van de nationale regeringen en leden van de EVP. De voorzitters van UDE en RPR komen als gasten van het voorzitterschap dat ons land thans waarneemt.


Terrorisme
Er zijn alvast drie premiers bij. Naast Berlusconi komen José Maria Aznar (Spanje), Jean-Claude Juncker, eerste minister van Luxemburg, en Wolfgang Schüssel, kanselier van Oostenrijk. Mogelijk is ook de nieuw verkozen premier in Noorwegen, waar verkiezingen waren, present.

Officieel staan op agenda van de vergadering, geleid door EVP-voorzitter Wilfried Martens, slechts twee punten: de voorbereiding van de Europese Top die later op de dag in Gent wordt gehouden en het nemen van maatregelen in de strijd tegen het terrorisme.

,,Zoals op partijvergaderingen van andere politieke families, kunnen ook andere items aan bod komen'', aldus Stefaan De Clerck, ,,zoals de uitlatingen van Berlusconi waartegen al tijdens het nationaal CD&V-congres formeel werd gereageerd. Worden ze niet aangeraakt, dan zal ik ervoor zorgen dat dat wel gebeurt. Er is helemaal niets uitzonderlijks aan die EVP-top want het gaat stuk voor stuk om mensen die op een democratische manier werden verkozen en zo functioneren. Vergaderen is vrij en de democratie zal ook hier zegevieren.''

Moeilijkheden vreest De Clerck niet. ,,Als goede democraten verbieden we niet dat die dag op de Grote Markt wordt betoogd. Voorlopig hebben we alleen weet van de komst van het provinciale ABVV. Ik hoop alleen dat we vrijdag niet in een Gents scenario terechtkomen, met een cascade van reacties.''

Politiecommissaris Rudy Libeer en Stefaan Eeckhout, korpschef van de lokale politie, willen om strategische redenen niet kwijt hoeveel manschappen ze voor de ordehandhaving inzetten. Ze krijgen wel versterking van de federale politie. ,,Nadars moeten volstaan. Er zullen geen Friese ruiters worden ingezet'', aldus Libeer, die vooraf duidelijke afspraken maakt met de handelaars uit het stadscentrum. Twee veiligheidsperimeters worden afgebakend (zie plannetje). Betogen op de Grote Markt zal worden geduld zolang een door de politie getrokken grens niet wordt overschreden.


Snelrecht
Om achteraf alle discussies te voorkomen, garandeerde burgemeester De Clerck nog dat de EVP het gros van de kosten voor de top voor haar rekening neemt. De kostprijs komt niet op het budget van de dienst Feestelijkheden of het project imago. De ordehandhaving door de politie daarentegen valt wel ten laste van de stad. De genodigden krijgen een pakket met streekproducten mee naar huis: een fles van jeneverstokerij St.Pol en wat Kortrijkse chocolaatjes zullen niet ontbreken.

Het parket van Kortrijk deelde alvast mee voorbereid te zijn op mogelijke incidenten. Procureur De Necker zelf neemt de leiding van een cel, met enkele substituten die beschikbaar zijn mochten er aanhoudingen vallen of mocht snelrecht van toepassing zijn. Iedereen verwacht evenwel dat zich geen grote problemen voordoen.