Met ingang van 1 januari 2002 huurt de politieraad van de zone Beernem-Oostkamp-Zedelgem voor een termijn van drie jaar de huidige locatie van Imewo-Electrabel (eigendom Tractebel) aan de Brugsestraat 36 in Oostkamp. Het is de bedoeling om er de stafdienst tijdelijk onder te brengen, in afwachting van de realisatie van een nieuwbouw op de plaats van de voormalige rijkswachtkazerne, Kortrijksestraat. De raad nam een princiepsbeslissing om voor Oostkamp ook de lokale post in deze nieuwbouw onder te brengen.

De politieraad stapte af van het voornemen om de stafdienst tijdelijk in het huis Vanfleteren (Stekelbees) of de in erfpacht genomen schoolgebouwen aan de Schooldreef onder te brengen. Voor de beide locaties zouden de inrichtings- en beveiligingskosten te hoog oplopen. ,,Aan de Brugsestraat kunnen we voor een vaste prijs van 80.000 frank per maand 200 m2 instapklare kantoorruimte op het gelijkvloers, plus een appartement van 140 m2 op de eerste verdieping huren, voorlopig voor een termijn van drie jaar,'' verduidelijkte voorzitter Vanparys. ,,Voorts is er de goede bereikbaarheid, plus het feit dat we over een achttal parkeerstroken beschikken. Die moet we wel delen met de naastliggende brandweerkazerne.''

De politieraad stelde Oostkamp meteen als zonehoofdplaats vast, terwijl de recherchedienst ondergebracht wordt in het voormalige rijkswachtgebouw aan de Brugsestraat 280 in Zedelgem.

De Zedelgemse lokale post zal werken in het gerenoveerde politiegebouw aan de Berkenhagestraat, die voor Beernem in de voormalige gemeenteschool aan de Bargelaan. In Oostkamp zitten de diensten nog verspreid, zodat het voorstel is om voor de lokale post en de stafdienst een nieuwbouw te realiseren.


Nieuwbouw
,,Het meest voor de hand liggend zijn de gronden van de huidige federale politie (Kortrijksestraat). Er zijn al enkele voorzieningen en er bestaat een plan voor een nieuw gebouw dat mits enkele aanpassingen wellicht bruikbaar zal zijn,'' merkte de voorzitter op. ,,Op die manier zullen we wellicht vlugger kunnen starten. Oostkamp draagt de kosten voor het gedeelte van de lokale post, terwijl de zone moet instaan voor de kosten van de stafdienst.''

Bedoelde nieuwbouw werd indertijd aanbesteed voor circa 70 miljoen. Subsidies zijn niet meer mogelijk omdat er een regeling bestaat voor de overdracht van de oude gebouwen. Een nieuwbouw aan de Siemenslaan vond Vanparys niet voordeliger. Ook het bewaren van de rijkswachtgevel vond hij niet opportuun omdat het gebouw niet meer functioneel is.