Drugspreventie, het kan niet vroeg genoeg starten. Daarover zijn de vrije scholen en gemeenteschool van Moorslede, Dadizele en Slypskapelle het eens. Ze slaan de handen in elkaar en starten het preventieproject Mega op.

Eind vorig schooljaar kwam er vanuit diverse hoeken de vraag het Mega-project (mijn eigen gedacht anders), een drugspreventieproject, te laten doorgaan in de scholen van Moorslede, Dadizele en Slypskapelle. Door het tijdsgebrek werd een alternatief georganiseerd: een infonamiddag voor de leerlingen van het zesde en een fruitsapfuif 's avonds.

Dit schooljaar zal het project wel doorgaan. Op een startvergadering vorige week met de diverse partners -- directies en leerkrachten, CLB-medewerkers, jeugdconsulente, OCMW, gemeentebestuur en Mega-agent -- werden de krijtlijnen uitgetekend.


Rollenspel
Het is de bedoeling dat alle zesdeklassers van Groot-Moorslede, zo'n 130 in het totaal, deelnemen aan het project. Zij krijgen een theoretisch gedeelte van tien lessen, die gegeven worden door leerkrachten, CLB-medewerkers, de jeugdconsulente of preventiewerker en de Mega-agent.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van actieve werkvormen zoals rollenspelen en groepsdiscussies. Het is de bedoeling hen tijdens die lessen en werkvormen iets bij te brengen over het gebruik en misbruik van genotmiddelen (alcohol, tabak, medicatie en drugs).


Getuigschrift
,,We willen de kinderen bijbrengen hoe ze neen kunnen zeggen aan het misbruik van deze producten'', zegt mega-agent Marc Claus, van de federale politie van Wervik. ,,Na het volgen van de tien lessen krijgen de kinderen een getuigschrift.''

Als afsluiter wordt een mega-fruitsapfuif georganiseerd, waarop alle kinderen uit de doelgroep, samen met hun ouders, uitgenodigd zijn. Kenmerkend aan die fuif is dat er geen alcoholische dranken zullen geschonken worden. Ook roken is uit den boze. ,,Hiermee willen wij aantonen dat men ook zo uit de bol kan gaan'', besluit Marc Claus. (VDM)