Eeklo telde op 31 december 5.897 inwoners van 55 jaar en ouder. Dat is bijna een derde van de totale bevolking. Voor die seniorengroep werd een apart beleidsplan opgesteld en door de gemeenteraad goedgekeurd. Dat plan steunt op zes krachtlijnen, waarvan het wonen een absolute topprioriteit is. ,,Senioren willen zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen, maar dat is jammer genoeg niet altijd aangepast aan de behoeften van het ouder worden'', weet Jozef De Schepper, voorzitter van de seniorenraad.

Het seniorenbeleidsplan komt niks te vroeg. In een stad waar één op drie 55 jaar of ouder is, is een aparte kijk op die groep hoognodig. Het beleidsplan werd, na bespreking in de bonden en de seniorenraad, uit een rondvraag van twee jaar geleden opgemaakt. ,,Dit plan stopt niet bij de goedkeuring van de gemeenteraad'', beklemtoont Jozef De Schepper, ,,Integendeel, we hopen op voldoende ondersteuning om dit te kunnen realiseren. De seniorenraad wil hiervoor het trekpaard blijven.'' De vinger aan de seniorenpols toont zes krachtlijnen.  • Wonen Om senioren zo lang mogelijk thuis te laten wonen, zijn betaalbare huurwoningen en voldoende serviceflats in het centrum nodig. Het beleidsplan vraagt aandacht voor de verdere aanpassing van het klein comfort en de vochtbestrijding. Op de gemeenteraad meldde schepen van Sociale Zaken Koen Loete (CD&V) dat de helft van de slechte woningen in de stad door ouderen wordt bewoond: ,,Voor een flatje in Zonneheem of een huisje in Zonnepark is een wachtlijst van meer dan honderd mensen''.


  • Veiligheid, mobiliteit en leefbaarheid Hier heeft het plan het zowel over verkeersveiligheid (aangepaste oversteektijden, onderhoud, voldoende parkeerplaatsen) als over sociale veiligheid (straatverlichting, wijkagenten).


  • Welzijnsdiensten Het seniorenbeleidsplan pleit voor een ruimer, aanvullend aanbod, voor betere toegankelijkheid van de gebouwen en vooral voor een actuele en grondige informatiedoorstroming, onder andere via de seniorengids.


  • Sociaal-cultureel werk ,,In dit luik willen we te keer gaan tegen het isolement van de bejaarde'', zegt Jozef De Schepper, die hiervoor in de gemeenteraad werd bijgesprongen door Nicole De Munter (VLD): ,,De dienstverlening naar de minder mobiele oudere kan door een wijkwerking van Zonneheem uitgebouwd worden.'' Het plan voorziet een brede waaier activiteiten en een ondersteuning van de seniorenorganisaties, hetzij financieel, hetzij logistiek.


  • Informatie en inspraak De senioren willen degelijke informatie in verstaanbare taal en een vertegenwoordiging in allerlei raden, instellingen en commissies. Voorts moet ook de niet-georganiseerde senior gehoord worden.


  • Zorg Medische zorg en preventie zijn voor de seniorenraad belangrijk: het plan denkt aan sensibilisering voor een jaarlijks geneeskundig onderzoek en een ondersteunend beleid om de mensen zolang mogelijk thuis te verzorgen.