Eerste schepen Sas van Rouveroij (VLD) is benoemd tot voorzitter van de Raad van Beheer van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Enkele maanden geleden zat de toestand nog in een patstelling. De meerderheid (VLD-sp.a-VU-Agalev) op Vlaams niveau wilde Sas van Rouveroij als voorzitter. Maar de CV&D, de grootste partij in de gemeenten, stelde Jef Gabriels, de CVP-burgemeester van Genk, voor als voorzitter.

In een typisch Belgisch compromis wordt nu een tandem gevormd. Van Rouveroij is voorzitter van de Raad van Beheer, maar Gabriels wordt voorzitter van de algemene Vergadering en van het Directiecomité. In die beide vergaderingen is Sas van Rouveroij ondervoorzitter.

Van Rouveroij ziet geen probleem om dat mandaat te combineren met zijn schepenambt. Dat mandaat loopt tot 31 december 2006 en zal hem ongeveer een dag per week opslorpen. ,,Als eerste schepen buig ik me al over meer materies dan die van mijn departement alleen. Het gaat om onderwerpen waar de VVSG zich dagelijks mee bezighoudt. Vergeet niet dat alle 308 gemeenten vrijwillig en betalend zijn aangesloten bij de VVSG, die inmiddels zestig personeelsleden telt. Daar zijn heel onderlegde mensen bij. Vorig jaar kreeg de VVSG 25.000 adviesvragen. Ik zit in de VVSG om de belangen van alle gemeenten en steden te behartigen. Maar ik zal Gent natuurlijk niet vergeten.''