Er KOMEN MAATREGELEN om de Diegemse woonwijken beter te beschermen tegen het toenemende sluipverkeer. De gemeenteraadsleden keurden de plannen deze week goed.

De 30-km-zone wordt uitgebreid en in enkele straten is verkeer voortaan nog maar in één richting toegelaten. Het gemeentebestuur weert pendelverkeer in woonwijken en zorgt voor nieuwe toegangswegen van en naar bedrijfszones. De minister van Verkeer en Infrastructuur moet de wijzigingen nog goedkeuren maar wellicht gebeurt dat snel. Zodra de minister het licht op groen zet, voeren de technische diensten van de gemeente infrastructuurwerken uit en brengen de gepaste signalisatie aan.

,,De doortochten van de Haachtsesteenweg en de Woluwelaan door de dorpskern van Diegem, de ontwikkelingen op de luchthaven en de snelle groei van de industriezone Diegem-Zuid, zorgen voor groeipijnen, zeker inzake mobiliteit'', stelt burgemeester Jean-Pierre De Groef.

In juni liet het schepencollege verkeerstellingen uitvoeren en op basis van die resultaten formuleerde het voorstellen. De bevolking kreeg haar zeg in september. Aangepaste voorstellen werden besproken. Intussen gaf de gemeenteraad zijn goedkeuring.''

We zetten de belangrijkste nieuwe regels op een rij:

  • ZONE 30 De 30-km-zone in Diegem wordt uitgebreid tot de Gurickxstraat (tussen Zaventemsesteenweg en Tenaertslaan) en de Tenaertslaan (tussen Gurickxstraat en Oude Woluwelaan).
  • DOORSTEEK De doorsteek op de Oude Woluwelaan, ter hoogte van de De Conincklaan, wordt afgesloten en die aan de Tenaertslaan aangepast.
  • BUS 282 De buslijn Zaventem-Mechelen rijdt niet meer via de De Conincklaan maar via de Tenaertslaan.
  • ENKELE RICHTING De Tenaertslaan is voortaan een eenrichtingstraat. Het verkeer mag er niet langer van het station naar de Oude Woluwelaan. Ook de De Ceusterstraat is voortaan maar langs een zijde toegankelijk, met name van het dorpscentrum naar de Oude Woluwelaan. Wagens uit Brussel mogen niet langer de Oude Haachtsesteenweg in, richting dorpskern. Ook de weg naast de pastorij krijgt enkele richting. Van de Kerktorenstraat naar de Woluwelaan is voortaan verboden. Voor fietsers en bromfietsers van klasse A geldt het verbod niet.
  • PENDELVERKEER Moet worden geweerd uit woonwijken. De Bosstraat wordt afgesloten vanaf huisnummer 38. Alle bewoners kunnen nog wel richting centrum, maar doorgaand verkeer van en naar de bedrijven, moet een omweg maken. De Drie Lindenstraat en de Vanhoutstraat worden woonerf. Ter hoogte van de Groenstraat wordt de Drie Lindenstraat afgesloten.
  • Om een vlottere doorstroming te krijgen van het verkeer, van en naar de industriezones werken experts aan een nieuwe verkeersregeling voor het kruispunt van de Oude Woluwelaan en de Mommaertslaan. (DDM)