Vanaf vandaag vertrekken de groene buurttoezichters niet meer ongewapend de straat op. Niet dat ze een pistool of matrak meekrijgen, maar ze mogen hardleerse bewoners zonder veel poespas op de bon slingeren. Gisteren legden zowat dertig buurttoezichters, samen met vijftig vuilkarmannen daarvoor de eed af bij burgemeester Leona Detiège.

,,We worden geen politiemannen'', benadrukt Eric Claeys, coördinator van de buurttoezichters. ,,Eigenlijk verandert er niets aan onze filosofie, vertrouwenspersonen voor de buurt. Maar als er bewoners blijven die zich hardnekkig niets van ons aantrekken, hebben we vanaf nu een stok achter de deur.''

Zo'n vijf jaar geleden doken de eerste buurttoezichters in het straatbeeld op, bekend door hun groene uniform. Hun loon kregen ze van uit het sociaal impulsfonds (SIF), het Vlaams geldpotje om verkommerde buurten op te krikken. Eerst patrouilleerden ze in de achtergestelde wijken: Seefhoek, Borgerhout, Stuivenberg, Kiel. Ondertussen zwermden ze over heel de stad uit.

,,We zijn een sociaal-preventief korps en een beetje het visitekaartje van de stad. Als aanspreekpunt komen we met heel wat mensen en hun problemen in contact. We spelen dan ook onze rol in de sensibilisering, onder meer rond huisvuil of hondenpoep. Maar als na enkele berispingen de mensen weigeren mee te werken, hebben onze mensen toch iets om daadwerkelijk op te treden. Ook de andere burgers vragen dat'', zegt Claeys.

De buurttoezichters kunnen wel geen proces-verbaal opstellen, wel retributiebonnen. Zo'n bon is een taks, zeg maar een factuur, om bijvoorbeeld een sluikstort op te laten ruimen, of hondenpoep te verwijderen.

Het stadsbestuur beëdigde gisteren 30 buurttoezichter, daarnaast legden er nog twintig mensen van stadsreiniging de eed voor gemachtigd ambtenaar af. Die mogen wel geen retributiebonnen uitschrijven, maar wel vuilzakken doorsnuffelen. En zo de eigenaar van sluikstorten opsporen. Of deze nieuwe bevoegdheid de deur niet openzet om van buurttoezichters agenten te maken? Of ze binnenkort met een pistool rondlopen? ,,Nooit, als het van mij afhangt'', besluit coördinator Claeys. ,,We gaan niet alle vormen van criminaliteit bestrijden, daar is de politie voor.''