Over twee jaar wil Knokke-Heist volledig in zijn eigen drinkwaterbevoorrading voorzien. Dat zal gebeuren met water uit het Leopoldkanaal en de Put van Decloedt. Volgens het gemeentebestuur zal het water niet alleen minder hard zijn, maar wellicht ook goedkoper.

Nu haalt Knokke-Heist een derde van zijn drinkwater uit het golfterrein. Twee derde koopt de gemeente aan via de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Watervoorziening (TMVW). De gemeente wil al langer onafhankelijk zijn en heeft daarom de voorbije jaren diverse procédés uitgetest om te voorzien in haar eigen drinkwater.

Samen met enkele andere bedrijven heeft het gemeentelijk waterbedrijf onder meer de mogelijkheid onderzocht om via omgekeerde osmose van rioolwater opnieuw drinkwater te maken. Een tijdlang stond zelfs een testinstallatie opgesteld in het Heistse waterzuiveringsstation. Uiteindelijk bleek dit systeem veel te duur.

Wel is het mogelijk om water uit het Leopoldkanaal om te zetten in drinkwater. Dat water zou Knokke-Heist dan vermengen met water uit de Put van Decloedt. Hiervoor moet de gemeente waterleidingen aanleggen vanaf beide locaties. Uit berekeningen blijkt dat de verkoop van het water de aanleg van die leidingen op korte termijn zal compenseren. Het gemeentebestuur sluit zelfs niet uit dat het water zal kunnen leveren tegen een goedkoper tarief dan nu het geval is.

Volgens het bestuur moet het systeem over twee jaar operationeel zijn. Op dat ogenblik zou Knokke-Heist in zijn eigen drinkwater kunnen voorzien. Enkel tijdens de zomermaanden zou nog een beperkte wateraankoop noodzakelijk zijn om de pieken in het verbruik op te vangen. Op lange termijn zou zelfs de waterwinning in het golfterrein kunnen verdwijnen. Het oppompen is nu al beperkt tot 800.000 m3 per jaar om te vermijden dat het water brak wordt. De gemeente heeft destijds die fout gemaakt in het Park 58 in Duinbergen. Door te grote hoeveelheden op te pompen is dat winningsgebied onbruikbaar geworden.

Een bijkomend voordeel is dat het water veel minder hard zal zijn dan het drinkwater dat de gemeente nu aankoopt uit Wallonië. Er waren de laatste tijd nogal wat klachten over de kalkaanslag die leidingen, kranen, verwarmingsinstallaties en huishoudtoestellen aantast. Heel wat inwoners hebben dan ook een waterverzachter moeten plaatsen om te vermijden dat nog meer apparaten stuk geraken door de kalk.