Dreigt het jaarlijkse Beachfestival naar Oostende te verhuizen? Straks loopt het contract met stad Brugge af en de vraag is of het stadsbestuur wel de nodige troeven op tafel kan leggen om dit zomerfestival in Zeebrugge te houden, stelt VLD-raadslid Jacques Devolder.

Mocht het Beachfestival verdwijnen, dan zou het omstreden evenementenplatform een maat voor niets zijn geweest. Het zou ook vreemd overkomen als het Beachfestival net in het Europese cultuurjaar andere oorden zou opzoeken. Organisator Klein heeft zich overigens al in negatieve zin uitgelaten over zijn niet-betrokkenheid bij Brugge 2002, aldus nog Devolder.

Tussen Klein, afgevaardigd bestuurder van de organiserende NV Variety, en schepen Hilde Decleer zijn er al gesprekken gestart om het dossier voor te bereiden om het in het schepencollege te brengen en erna in de gemeenteraad, repliceert het stadsbestuur.

,,Een bespreking greep onder meer nog plaats op vrijdag 17 augustus. Er bleek nergens uit dat Klein geen interesse meer zou hebben om het festival te laten plaats hebben in Zeebrugge,'' luidt het nog. (CG)