Willy Caron (59) uit Sint-Kruis-Brugge, de vroegere directeur van het Brugse conservatorium, is gisteren door het Gentse hof van beroep veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel en een geldboete wegens gesjoemel bij de aankoop van muziekinstrumenten. Een bedrag van 1,171 miljoen frank ( 29.028) werd verbeurd verklaard en Caron moet de burgerlijke partijen ettelijke honderdduizenden franken vergoeden. Het hof was milder gestemd dan de correctionele rechtbank van Brugge, die hem in 1998 naar de cel verwees, omdat de feiten al dateren van zes tot tien jaar geleden.

Het hof oordeelde dat Willy Caron zich als directeur van het stedelijk muziekconservatorium van Brugge en als beheerder -- later als voorzitter van de raad van bestuur -- van het Nieuw Vlaams Symfonieorkest heeft bezondigd aan oplichting, gebruik van valse stukken, belangenvermenging en verduistering met als enige doel zichzelf te verrijken. Van 1982 tot 1994 liet hij zich commissielonen betalen door firma's die bestellingen voor muziekinstrumenten kregen toegewezen. Caron manipuleerde de offertes door de firma's te vragen een hogere prijsofferte in te dienen dan bepaalde andere handelaars en adviseerde zelfs hun prijzen. Zo zorgde hij ervoor dat de firma van zijn keuze -- die met de laagste offerte -- de bestelling kreeg. In ruil vroeg hij een commissieloon dat meestal 10 tot 15 procent bedroeg.

Als het Brugse stadsbestuur toch voor een andere offerte dreigde te kiezen, kwam Caron met argumenten waardoor de andere mededinger werd zwart gemaakt. Zo slaagde hij erin alle firma's om beurten instrumenten te laten leveren aan een prijs die hoger lag dan de marktwaarde. Het stadsbestuur vertrouwde blindelings op de eminente musicus. Toen het lucht kreeg van onregelmatigheden, liet Caron uitschijnen dat een commissieloon een gewoonte was die ook al door zijn voorgangers werd toegepast en dat het geld in de kas van de Vriendenkring verdween. Onderzoek van die kas leverde geen onregelmatigheden op.


Beroep
Binnen het Vlaams Symfonieorkest ging Caron op gelijkaardige wijze tewerk. Caron werd door de correctionele rechtbank van Brugge begin 1998 veroordeeld tot twee jaar cel waarvan de helft met uitstel en een geldboete van 150.000 frank ( 3.718). Caron, die de feiten betwistte, ging daartegen in beroep. Voor het hof van beroep bekende hij uiteindelijk. Het hof oordeelde gisteren dat Willy Caron zijn functies op grove wijze misbruikt heeft uit eigenbelang. ,,Wegens de ernst van de feiten is er geen grond voor opschorting. Het hof tilt zeer zwaar aan deze misdrijven, maar omdat de feiten zo oud zijn is er niet beslist tot een effectieve gevangenisstraf maar enkel tot een geldboete'', aldus voorzitter Heimans.

Welgeteld 1.171.000 frank ( 29.028) aan ontvangen smeergeld werd verbeurd verklaard. Aan de stad Brugge, die zich burgerlijke partij stelde, moet Caron 226.500 frank ( 5.614) betalen en nog 'ns 270.000 frank ( 6.693) samen met drie andere medebeklaagden. Aan het Symfonieorkest moet hij, samen met drie andere betichten, 280.000 frank ( 6.941).

Robert L. (61) uit Zaventem, één van de belangrijkste leveranciers van muziekinstrumenten, werd veroordeeld tot twee maanden cel met uitstel en een geldboete van 75.000 frank ( 1.859). Drie anderen kregen de gunst van de opschorting en twee andere beklaagden werden vrijgesproken. (KVDS)