Afgelopen zondag plantten zo'n 150 KBG-leden en hun families twee hectare bos aan. Hiermee gaf een enthousiaste KBG de aanzet voor de realisatie van een bos dat in totaal ruim 17 hectare groot moet worden. Bos Ter Kerst is gelegen langs de Koolskampstraat, tussen het Hof ter Kerst en de Bosstraat in.

Het KBG-verbond Roeselare heeft de voorbije twee jaar duizenden boompjes aangekocht die nu als speelbos werden aangeplant door grootouder en kleinkind. Zo moeten de bossen een blijvende herinnering vormen aan het thema ,,KBG Natuurlijk''.

Eric Dupont: ,,De KBG heeft ruim een jaar geleden contact opgenomen met de afdeling Bos en Groen en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen voor een grootschalige bebossingsactie. Bos en Groen stond in voor het beplantingsplan, waarin de boomsoortenverdeling, plantsoenherkomsten, wandelwegen, speelzones en dergelijke werden vastgelegd. KBG zorgde voor de inkleding én de helpende handen.''

En die helpende handen waren er zeker. Tientallen opa's en kinderen baanden zich moeizaam een weg door de drassige grond. De regen hield zowaar even af. Al bij al verliep de beplantingsactie vlot. Bos ter Kerst omvat twee speelweiden met bouwspeelplaats, drie al dan niet omwalde forten, een vertelhoek, hutten en boomstammen en een zandspeelplaats met houten spelelementen en klauterbomen. Verder is er een openluchttheater en een kabelglijbaan. De verschillende weiden en speelplaatsen worden met elkaar verbonden door sluippaden. In totaal werden 6000 bomen en planten aangeplant.


Verkenningstocht
Burgemeester Pillaert: ,,Deze twee hectare vormt de buitenrand van het bos. De aanleg van het overige gedeelte wordt gespreid over de komende jaren. Eerst worden heuvels, bermen en grachten aangebracht, pas dan volgt de eigenlijke aanplanting en het aanbrengen van de spelelementen. Het bos moet een ontmoetingsplaats worden voor alle kinderen van de gemeente én die van het instituut. De afwisseling in structuur moet kinderen uitnodigen op verkenningstocht te gaan. Belangrijk is ook dat het bos wordt ingeschakeld voor hippotherapiecentrum Ter Kerst. Zo worden onder meer ruiterpaden voorzien. De muur die momenteel nog de hoeve van het pas aangeplante bos scheidt, wordt gesloopt.''

De subsidieaanvraag voor de realisatie van het bos werd zopas goedgekeurd. Het gaat over een subsidie van overheidswege van 75 procent, met een maximum van drie miljoen frank. Oppositieraadslid Fernand Vermaut (VLD) toont zich bezorgd over de gevolgen voor de landbouw. ,,Wij blijven erbij dat je niet zomaar landbouwgrond kan gaan afnemen. Het is een slechte zaak voor de landbouw.''

Maar de burgemeester bezweert dat alle landbouwbedrijven gevrijwaard zullen blijven. ,,De ingenomen gronden blijven ingekleurd als landbouwgebied. Om aan de noden van de landbouw tegemoet te komen, heeft Bos en Groen zes meter gras voorzien en 12 meter laagbeplanting. Alleen de vraag naar een omheining staat nog ter discussie. Bos en Groen ziet een omheining niet meteen zitten'', zo klinkt het nog. (AV)

  • Op het Rhodesgoed in Kachtem wordt op woensdag 31 oktober aangeplant van 13.30 uur tot 16.30 uur.