Als de twee Ierse pubs die Gent rijk is één grote verdienste mag worden toegedicht, dan is het wel dat ze de Arteveldestad lieten kennis maken met Halloween in zijn zuiverste vorm. Paul Doyle van Finnigans Pub aan de Hooiaard doet er vandaag woensdag nog een ferme schep bovenop: de voorkant van zijn pub werd omgetoverd tot een griezelige grijsgrauwe kerkhofwand met grafstenen, brandende fakkels, een bloedstollende rode schijn en onheilspellende dikke mistflarden. Binnenin waan je je in een grafkelder met doodskisten. Gent bezit welgeteld één dag lang zijn eigenste Horror Pub .

Een ganse week voorbereiding is aan het Halloween-decor vooraf gegaan. Het ontwerp en de uitvoering zijn van de hand van het Gentse bedrijfje VP Project Service, gespecialiseerd in onder meer decorbouw en opdrachten voor tv-producties. ,,We hebben vrij spel gekregen van de zaakvoerder. Dat maakte de opdracht extra leuk. De inspiratie halen we uit onze eigen fantasie'', vertellen zaakvoerder Sieger Van Poucke en zijn medewerker Wim Van de Velde. ,,Het geheel is zeer stevig uitgevoerd en kan probleemloos nog ettelijke jaren dienen.''

In Ierland is Halloween één van de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar. ,,Ierland is de bakermat van Halloween. Nergens anders in het Verenigd Koninkrijk wordt Halloween zo intensief gevierd als bij ons. Het zijn trouwens de Ierse emigranten die deze volkstraditie in Amerika hebben geïntroduceerd'', vertellen Paul Doyle en zijn huismuzikant David Donegan, beiden Ieren in hart en nieren. ,,Halloween is een volkstraditie die teruggaat tot de Kelten en gevierd werd bij het binnenhalen van de oogst, vlak voor de start van het winterseizoen. Het vindt plaats op de vooravond van Allerzielen, dat bij ons op 1 november valt. Men geloofde vroeger dat die dag de geesten terugkeerden uit het dodenrijk om de levenden te bezoeken. Om de slechte geesten weg te houden werden crucifixen opgehangen en grote vuren aangestoken. Dat bijgeloof is ondertussen voorbij, maar Halloween heeft nog niets aan populariteit ingeboet'', leggen Paul en David uit.


Banshee
Al beweren de Ieren dat ze het stadium van het bijgeloof voorbij zijn. De verhalen en legendes over geesten, elfen en zombies zitten nog steeds heel diep in hun cultuur ingebakken. Eén van de bekendste geesten is de Banshee, een vrouwelijke schim wiens ijzingwekkende kreet door merg en been snijdt. De legende wil dat haar geweeklaag of spookachtige verschijning met lange witte haren wordt opgemerkt vlak voordat een geliefde overlijdt.

,,Vooral in landelijke gebieden, zoals waar ik vandaan kom, deden het bijgeloof in de Banshee en in een bizar elfenvolkje in de velden de fantasie van de mensen op hol slaan'', getuigt David.

Ook Paul kent gelijkaardige straffe verhalen. Zeventig jaar geleden ontwaarde een inwoner van zijn dorp een geest met een doodskist voor zijn huis. ,,Dertig jaar later was hij in Parijs, in het Ritzhotel. Zijn haren gingen overeind staan toen hij de liftjongen te zien kreeg: het was dezelfde als de geest die hij voor zijn woning had gezien. De Ier weigerde in de lift te stappen. Het werd zijn redding, want de lift knapte af en geen van de inzittenden overleefde het'', aldus Paul.

David en Paul willen van de gelegenheid gebruik maken om allerlei wild stories te ontkrachten. ,,In tegenstelling tot wat filmmakers soms willen laten geloven, wordt er niet gemoord tijdens Halloween. Het enige dat wel eens fout durft lopen, is wanneer kinderen rotzooien met vuurwerk. Enkel dan vallen er gewonden. Het is trouwens geen uitzondering dat deugnieten zo'n vuurpijl in een brievenbus laten ontploffen en daarmee de houten trap van die woning in vuur en vlam zetten.''