Het gemeentebestuur van Herne vraagt de gouverneur van Vlaams-Brabant om met zijn Henegouwse collega afspraken te maken over wateropvang in het bekken van de Mark. Na de aanleg van een nieuwe wijk in de gemeente Mark ziet Herne het waterpeil van de Mark sneller stijgen. Het voorbije jaar zorgde de gemeente zelf al voor bijkomende opvangbekkens

Het waterpeil van de Mark steeg de voorbije dagen sneller dan normaal bij deze regenhoeveelheden. De Hernese burgemeester Kris Poelaert volgt de zaak op de voet. ,,Niettegenstaande het droge jaar 2003 stijgt het water sneller dan vroeger. Een van de redenen is volgens ons de nieuwe wijk die in Mark wordt gerealiseerd. Er staan reeds 50 woningen. En er moeten er nog 100 bijkomen. Dit is een nieuwe plek waar het water naar de Mark wordt geleid. Dat betekent ook dat bij extreme regenval Herne makkelijker kan onderlopen. Daarom richten we een schriftelijke vraag naar gouverneur Lodewijk De Witte. We vragen hem om afspraken te maken met zijn Henegouwse collega, samen met de verantwoordelijken van het waterbeheer. Henegouwen moet in eigen overstromingsgebieden voorzien om de wateroverlast op te vangen. Daarenboven vragen we de verantwoordelijken van het waterbeheer om maatregelen te nemen in de Stationstraat, eventueel met de bouw van een dijk. Ook aan de Boesmolen moet er een oplossing komen. Misschien helpt hier een terugslagklep. ''.

Na de watersnood van begin vorig jaar bleef Herne niet bij de pakken zitten. De gemeente voorziet in drie overstromingsgebieden, in de Donkerstraat, de Arebeekstraat en de Scheibeekstraat. Door de afvoerverbinding van de Liesbeekwijk naar de aanpalende beek is de wateroverlast verdwenen. De provincie zorgde voor een bijkomende afvoer aan de Geraardsbergesteenweg en de Loketse. Hier functioneert het spaarbekken en zijn de woningen gevrijwaard van overlast. ,,Als gemeente hebben wij de probleempunten aangepakt. De resterende risicoplaatsen vallen onder het beheer van de hogere overheid. We hopen snel tot een oplossing te komen'', besluit burgemeester Poelaert.