De socialistische vakbond ABVV voerde gisteren aan de poorten van Opel Belgium actie voor een betere afstemming van werk en gezinsleven. De militanten verspreidden een vragenkaart onder de 5.500 arbeiders en bedienden bij de autoconstructeur. De vakbond doopte de actie Heksenwerk. ,,Want de combinatie van werk en gezin vergt vaak heuse heksentoeren van de werknemers'', verduidelijkt secretaris Kristien Merckx.

Met de vragenkaart peilt de ABVV naar maatregelen om de loodzware combinatie te verlichten. De vakbond denkt bijvoorbeeld aan betere kinderopvang of een vierdagenweek.

De actie bij Opel vormde het startschot voor een grootscheepse nationale campagne. De volgende weken worden in bedrijven over heel het land vragenkaarten uitgedeeld. De vakbondsleiding engageert zich om de resultaten van de grootscheepse bevraging aan te kaarten in de federale overlegorganen, maar ook in de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk.