Het twintig jaar oude geschil tussen de uitbaters van de kippenkwekerijen Coussement en Lisabeth is eindelijk opgelost. Toen Paul Coussement begin jaren tachtig een vergunning kreeg om een vleeskippenbedrijf langs de Oude Heirbaan uit te baten, tekende Joris Lisabeth, die langs dezelfde weg al een bedrijf had, meermaals beroep aan. De Raad Van State heeft Lisabeths bezwaren nu onontvankelijk verklaard.

,,Eindelijk is het zwaard van Damocles boven onze hoofden verdwenen'', reageert Jean-Marie Coussement die samen met zijn broer Patrick de kippenkwekerij van zijn gepensioneerde vader Paul Coussement heeft overgenomen. ,,Wij startten in 1984, nadat we de toestemming hadden gekregen om een gebouw voor de vleeskippenindustrie op te trekken langs de Oude Heirbaan. Maar blijkbaar was dat tegen de zin van Joris Lisabeth, die ondertussen ook al op pensioen is, maar toen eigenaar was van het gelijknamige kippenvleesbedrijf. Hij kon het blijkbaar niet hebben dat een andere persoon met een gelijkaardig bedrijf langs dezelfde weg en zelfs rechtover zijn zaak hem concurrentie zou aandoen. Daarom diende hij meermaals klacht in. Hij stelde onder andere dat de bevoegde instantie te lang had gewacht om onze vergunning goed te keuren.''

Maar dat bezwaar is nu onontvankelijk verklaard waardoor de familie Coussement haar activiteiten gewoon kan voortzetten.