De Gentse fractie van het Vlaams Blok springt maandag tijdens de gemeenteraad op de discussiekar over de hoofddoek. Gemeenteraadslid Wim Wienen heeft een motievoorstel klaar waarin een verbod wordt gevraagd op het dragen van hoofddoeken en sluiers in de stedelijke scholen.

Het stadsonderwijs telt steeds meer jonge islamitische meisjes op de schoolbanken die hoofddoeken en sluiers dragen. Volgens het Blok belemmert dergelijke religieuze hoofdtooi de integratie van vreemdelingen en geldt het als een uiting van een soort moslimfundamentalisme. Ook het vrouwonvriendelijke karakter en de sociale druk van de moslimgemeenschap worden als argumenten aangehaald om een verbod uit te vaardigen. Het Blok wijst er verder op dat het stedelijk onderwijs neutraal dient te zijn op religieus vlak. De fractie wil een verbod voor zowel leerlingen en leerkrachten.

Het belooft alleszins een interessante stemming te worden aangezien de hoofddoekdiscussie door de VLD (Patrick Dewael) werd gelanceerd en ook CD&V zo zijn bedenkingen heeft bij het dragen ervan in scholen en openbare instellingen.