Jezus in de spiegel

De lijkwade van Turijn

Een nieuw boek hamert erop dat de lijkwade van Turijn dan toch authentiek is. Maar het ondergraaft ook het fundament van het christendom, het geloof in de opstanding van Jezus.

O, de grote woorden. Niet één, maar zelfs ‘twee van de grootste mysteries ter wereld' zijn het onderwerp van het boek Het teken van de Britse kunsthistoricus Thomas de Wesselow. Het boek verschijnt vandaag, de Nederlandse vertaling tegelijk met de originele uitgave, en de hele aanloop daartoe voltrok zich in het grootste geheim. Zelfs het onderwerp mocht niet worden onthuld. Dat wekt alvast een indruk van grote gewichtigheid.

Al is een mysterie maar wat men een mysterie wil noemen – iedereen kan daar naar eigen interesse wat bij verzinnen. In dit geval gaat het om Pasen en de opstanding van Jezus uit de dood, en over de fameuze lijkwade van Turijn, het doek waarvan wordt beweerd dat Jezus erin werd begraven en waarin een wonderbaarlijke afdruk van zijn lichaam is achtergebleven.

Aldus beweegt Het teken zich toch op erg vertrouwd terrein: het universum van het vroegste christendom. De relicten daarvan en wat daarmee gebeurde, spreken altijd sterk tot de verbeelding. Ze mixen sacraliteit met geschiedenis, avontuur, complotten en geheimen, eventueel seks, met parafernalia als de Heilige Graal of de nog veel oudere ark des verbonds, relikwieën, geheime genootschappen, verloren manuscripten, kruisvaarders, tempeliers, katharen, middeleeuwse abdijen, vrijmetselaars, desnoods het verzonken Atlantis.

Die onderwerpen leverden al massa's boeken en films op waarin de theologische en christologische ernst al dan niet is verweven met een rijke verbeeldingskracht. De vraag ernaar blijft hoog; ook Het teken stormt straks vast de bestsellerlijsten in. Die thema's raken tenslotte essentiële westerse mythes en geloofsartikelen, hier ingebed in vaak spannende, intrigerende en weidse verhalen die de aardse banaliteit ver overstijgen en het altijd mysterieuze bovennatuurlijke direct aanwezig kunnen stellen.

Bestseller

Het bekendst in het genre is de bestseller Het Heilig Bloed en de Heilige Graal (1982) van Michael Baigent, Richard Leigh en Henry Lincoln, waarvan de plot ook de nog succesrijkere thriller De Da Vinci code (2003) van Dan Brown schraagt. In het lichtere spectrum leverde het vermakelijke producten op als Monty Pythons The Holy Grail en Life of Brian en verscheidene Indiana Jones-films.

Op dit terrein moet de historicus op zijn tellen passen. Want over het leven van Jezus bestaat geen enkele contemporaine informatiebron. Wordt diens historiciteit wel aannemelijk geacht, ze is slechts karig gedocumenteerd. Sinds de middeleeuwen gingen ook nog eens tal van vervalsingen en mystificaties de historische kennis in de weg zitten, die soms uit piëteit werden gefabriceerd, maar nog vaker om louter commerciële redenen: een instelling die een relikwie bezat, verwierf niet alleen een groot prestige, maar trok ook pelgrims aan die tot grote offergaven bereid bleken.

Net die onzekerheid bezorgt de fictieschrijver een onbegrensde speeltuin aan verhalen, van goedgelovige vroomheid, overmoedige verzinsels, moedwillige vervalsingen tot serieuze theorieën. Altijd kan het plausibel klinken en controverse staat altijd garant voor spektakel. En se non è vero, è ben trovato.

En dan zijn er nog de zeloten die, om hun fundamentele levensvisie of religieuze overtuiging overeind te houden, met allerlei wetenschap en pseudo-wetenschap de meest problematische theorieën aanvoeren. Die lui raken dan ook nog eens vaak verwikkeld in veelal sektarische discussies, wat wel vaker het geval is wanneer (in dit geval letterlijke) believers op non-believers botsen.

Cirkelredenering

Met Het teken komt Thomas de Wesselow dus op per definitie heikel terrein. Hij verbaasde er zich over dat wat eerst slechts een kleine joodse sekte was, de volgelingen van Jezus, ‘als een uitslaande brand' uitgroeide tot een invloedrijke godsdienst. Al in 325 maakte de Romeinse keizer Constantijn er de staatsgodsdienst van. Er moet dus iets bijzonders zijn gebeurd: de opstanding uit de dood, aldus De Wesselow.

Dat lijkt wat op een cirkelredenering, want de verrijzenis is de kern van het christendom. ‘Als Christus niet is opgewekt [uit de dood], is uw geloof nutteloos,' schrijft Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs. Anders is de verlossing die de mensheid bevrijdt uit de zonde ondenkbaar en kon Jezus niet de Messias (Christus) worden, maar bleef hij een profeet als zovelen.

Jezus' leerlingen, stelt De Wesselow, verwachtten ook een opstanding, want die was voorspeld, onder meer door de profeet Daniël. En ze zagen wat ze verwachtten bij de aanblik van een afbeelding van Jezus, op de lijkwade die ze in het graf aantroffen. Ze interpreteerden die als ‘een nieuwe drager waarnaar de persoon was overgegaan, een opvolger van zijn aardse, stoffelijke lichaam', waarin Jezus aanwezig zoals iemand in een spiegel zichtbaar kan zijn. Ziedaar het mysterie van Pasen.

Hoewel, niet helemaal. De opstanding veronderstelt een verrijzenis in vlees en bloed, niet een etherische, spirituele aanwezigheid in een bezield doek. Maar dat is een misverstand, zegt De Wesselow, dat ontstond eens de lijkwade verdween. Want toen kon ze niet langer dienen als het tastbare bewijsmateriaal, waarvan de overtuigingskracht de snelle groei van het christendom kan verklaren. In de plaats daarvan kwam, omdat er steeds minder directe getuigen waren om het tegen te spreken, het geloof in een lichamelijke opstanding.

Die lijkwade is voor De Wesselow het linnen doek dat, na vele omwegen, nu in Turijn wordt bewaard. En daar is een probleem mee. Een koolstofdatering onthulde dat ze een laatmiddeleeuwse vervalsing is. Daar neemt De Wesselow geen vrede mee, waarop hij een heel arsenaal aan argumenten ontvouwt om aan te tonen dat het hier toch om de historische lijkwade van Jezus gaat. Zo legt hij een rechtstreeks verband tussen het ontstaan van het christendom en wat daarvan vandaag nog altijd als ‘teken' wordt bewaard.

Eruditie

Dit boek is ongetwijfeld een intellectuele krachttoer, die getuigt van veel eruditie. Maar de redenering bestaat wel uit een aaneenschakeling van hypotheses en veronderstellingen, zoals het vaak opduikende woord ‘waarschijnlijk' aangeeft. Bovendien haakt De Wesselow ze zo aan elkaar, dat ze wel in elkaar moeten passen. Daar ligt meteen de kwetsbaarheid van zijn boek: als één schakel in de ketting van aannames faalt, valt de hele constructie in duigen.

En op zijn manier is De Wesselow ook een zeloot, voor zijn eigen theorie dan. Als aan de C14-datering kan worden betwijfeld, waarom weigert de katholieke Kerk elke nieuwe test? ‘Verbijsterend', meer vindt De Wesselow daar niet van. Waarom krijgt een ander onderzoek geen krediet? Omdat het wordt ‘genegeerd door het academische establishment, dat niet geïnteresseerd was in het heropenen van de discussie'. Dat herinnert toch aan de redeneertrant van complotdenkers.

Over de lijkwade roept De Wesselow de twijfel ook zelf over zich af. Zo citeert hij instemmend de Zwitser Max Frei, zonder te letten op 's mans bedenkelijke reputatie, onder meer omdat hij het valse dagboek van Hitler toch authentiek verklaarde.

En al kan hij de koolstofdatering niet sluitend tegenspreken, de titel van het hoofdstuk daarover noemt haar wel meteen een ‘fiasco'. Een van zijn getuigen is Christopher Ramsey van de universiteit van Oxford. Hij citeert hem zo: ‘Er zijn veel bewijzen die erop wijzen dat de lijkwade ouder is [dan uit de test van 1988 blijkt].' Maar zo staat het er niet. Ramsey wijst er alleen op de controverse, omdat ‘velen' door ‘tal van bewijzen' zijn gaan twijfelen. Zelf onderschrijft hij, anders dan De Wesselow doet uitschijnen, die twijfel niet expliciet.

Onvermeld blijft verder dat voor Ramsey, ‘geen enkel direct bewijs bestaat dat de oorspronkelijke koolstofdatering fout was'. Al zou dat wel kunnen, als gevolg van koolstofcontaminatie, maar die mogelijkheid acht hij ‘helemaal niet waarschijnlijk'. En zo ja, dan kan dat de lijkwade ‘lichtjes ouder' maken. Al kan het in een specifiek geval ook tien eeuwen schelen. Kortom, Ramsey pleit alleen voor verder onderzoek, niet voor deze of gene stelling, maar om twijfel wetenschappelijk zoveel mogelijk uit te sluiten.

Dat De Wesselow het anders suggereert, schaadt zijn geloofwaardigheid. Ramseys houding is dan veel meer aan te bevelen: openstaan voor alle mogelijkheden en niets van tevoren uitsluiten. Agnost zijn, kortom, wachtend op overtuigend bewijs.

THOMAS DE WESSELOW

Het teken. De lijkwade van Turijn en het mysterie van de opstanding

Het Spectrum, 544 blz., 24,99

De Wesselows redenering bestaat uit een aaneenschakeling van hypotheses en veronderstellingen, zoals het vaak opduikende woord ‘waarschijnlijk' aangeeft

Sport
 1. Maryna Zanevska wordt derde Belg op WTA-ranking na Wickmayer en Flipkens
 2. David Goffin evenaart met elfde plaats zijn beste ATP-ranking
 3. Van Damme speelt gelijk, kapitein Ciman verliest vlak voor play-offs
 4. BUITENLAND. Kompany keert terug met gelijkspel, Atletico verliest topper
 5. Hamilton zegeviert tijdens GP van de USA en nadert op Rosberg
 6. Mamelodi Sundowns wint CAF Champions League
 7. VIDEO. Standard dolt met weerloos Waasland-Beveren
 8. VIDEO. AA Gent lijdt onwaarschijnlijke nederlaag in blessuretijd op Eupen
 9. Mathias Vosté schaatst Belgisch record op 500 meter
 10. Fransman Lebesson kroont zich tot Europees kampioen tafeltennis
 11. GP van de USA: startgrid
 12. VIDEO. Matig Genk pakt in slotfase scalp van STVV na frommelgoal
 13. Inter-coach de Boer: ‘Weet niet of ik woensdag nog trainer ben’
 14. Video Mark Cavendish die wint op een F1-circuit, dat ziet er zo uit
 15. Jonas Coreelman bevestigt uitstekende vorm in Aken met nieuw persoonlijk record
 16. Lecluyse wint 200 meter wisselslag in Compiègne
 17. Olympic Essenbeek Halle en AC Meetjesland winnen opener CrossCup in Gent
 18. De Ketele en De Pauw bezorgen België zesde medaille op EK piste
 19. Vasil Kiryienka pakte de bloemen in Chrono des Nations
 20. Pieter Devos leidt in Wereldbeker na vierde plaats in Helsinki