Beleidsplan

De gemeenteraad heeft het sportbeleidsplan goedgekeurd. Het bevat naast verplichte stukken, alle doelstellingen, inspanningen, voorzieningen en instrumenten voor het voeren van een sportbeleid. Ook de informatie over de wijze waarop de sportraad wordt begeleid en betrokken staat in het plan. (vgd)