Interview Jos Delbeke, topambtenaar Klimaat bij de Europese Commissie

'Europa kan nog lang vooroplopen in het klimaatdebat'

De klimaatsdiscussie is door de financiële en economische crisis wat op de achtergrond geraakt. Jos Delbeke, Europees klimaatexpert, maalt er niet om. 'Om een goed beleid te voeren, moet je niet elke dag de krantenkoppen halen. Belangrijker is dat we structurele maatregelen nemen.'
'Europa kan nog lang vooroplopen in het klimaatdebat'
Jos Delbeke: 'Rekeningrijden zou een goede zaak zijn. Politiek is dat een lastig debat, maar het wordt met de dag surrealistischer om het niet aan te pakken.'Ivan Put © put

Jos Delbeke draait al 26 jaar mee in de Europese Commissie. De 58-jarige econoom is de architect van de handel in CO2-uitstootrechten. Hij voerde verschillende internationale klimaatonderhandelingen en leidt sinds februari 2010 als enige Belg een directoraat-generaal bij de Commissie.In klimaatonderhandelingen op wereldwijd niveau gelooft hij steeds minder. 'De enorme beperking van de Verenigde Naties is dat alles met unanimiteit beslist wordt. Dat moeten we herbekijken.' De voortrekkersrol van Europa is voor Delbeke het juiste spoor. Dat bewijst ook de discussie rond de CO2-uitstootrechten voor luchtvaartmaatschappijen. 'Door als eerste initiatief te nemen, hebben we het vastgelopen debat opnieuw in gang gezet. Dat was geen makkelijke maar wel een goede strategie.'Als het over klimaat gaat, ligt er altijd wel iemand dwars. Neem nu Bolivië in Cancun of Polen in Europa.'Tussen het Europese en het wereldniveau is een groot verschil. In Europa beslissen we met een meerderheid. Polen wringt tegen, dat is waar. Hun energievoorziening is grotendeels op steenkool gebouwd. Maar Polen kan de zaak niet blokkeren, hoogstens vertragen.''De grote beperking van de VN is dat alles er met unanimiteit beslist wordt. En dan moet je wachten tot de laatste beweegt. In Kopenhagen, maar ook daarna in Cancun en Durban, had je een aantal Latijns-Amerikaanse hardliners. We hebben ze over de streep kunnen trekken, maar ze wegen wel op het proces.'Zijn klimaatakkoorden binnen de Verenigde Naties wel mogelijk?'Je hebt de Verenigde Naties nodig, maar de besluitvorming moet dringend het onderwerp worden van discussie: kan unanimiteit nog wel? Ook moet er nagedacht worden over de schakering van landen. Nu zijn er maar twee categorieën: industrielanden en ontwikkelingslanden. We weten dat het verschil gemaakt wordt door wat groeilanden zoals China en India doen. Zij hebben het discours van een ontwikkelingsland, maar in realiteit zijn ze een industrieland. Zo komen we niet vooruit. De Chinese uitstoot van CO2 per hoofd is nu al even groot als die in Europa en Japan.'Hoe lang kan Europa nog blijven vooroplopen in het klimaatdebat?'We kunnen dat nog een tijdje volhouden. Het vooroplopen in dit debat is gebaseerd op vooroplopen in technologie. Neem nu de auto. We hebben wereldwijd de meest strenge uitstootnormen. De auto-industrie heeft enorme inspanningen gedaan en dat vertaalt zich in een zuiniger verbruik. Nu zijn we wereldwijd de koplopers in technologie. Daardoor gaat het ook goed met de export van onze wagens.'Dat klinkt logisch. Waarom volgden de Verenigde Staten dit beleid dan niet?'De Amerikanen hebben een andere benadering, wat in de eerste een plaats een probleem is voor henzelf. Kijk naar hun auto-industrie: die is door een diep dal gegaan. De VS zijn het enige land ter wereld dat nog met de illusie van onbeperkte energie ...

Nog geen abonnee?
Abonneer voordelig om verder te lezen

Lees dS Avond, de digitale krant en Archief+.

Ja, ik neem een proefabonnement

Bekijk onze formules >
Neem een dagkaart >

Reeds abonnee?

Nog niet geregistreerd?

Registreer