OOSTENDE

Visserhulde lokt veel volk

De jaarlijkse hulde aan het Nationaal Monument der Zeelieden in Oostende werd bijgewoond door veel toeschouwers. De visserhulde werd voorafgegaan door een herdenkingsmis in de Sint-Petrus- en Pauluskerk en een vrijzinnig bezinningsmoment in DeGeuzetorre. Na de optocht langs de Visserskaai werden aan het monument 48bloemenkransen neergelegd.

Hoogtepunt was de hulde door negen families van op zee gebleven vissers die hun bloemenkrans ...