Rik Torfs

Zoals ook wij vergeven

We leven in een tijd waarin iedereen kwaad is op iedereen. Mannen op vrouwen. Vrouwen op mannen. Politici op journalisten. Journalisten op politici. Vlamingen op Walen. Walen op Vlamingen. Armen op rijken. Rijken op armen. Boosheid is van alle tijden. Maar ze is vandaag feller dan tien, vijftien jaar geleden. Soms stoelt ze op hunkering naar rechtvaardigheid, vaker op afgunst, ressentiment, machteloosheid om het eigen falen.

© Marc Herremans - Corelio

Het is eigen aan de tijd waarin je leeft dat je hem niet begrijpt. Maar één ding is zeker: ironie is out. Ironie: niet alles wat iemand zegt moet even ernstig worden genomen. Zij is de humor ...