MAG EEN GEZINSBELEID STREVEN NAAR DUURZAAMHEID?

Partners voor het leven

Elf onderzoekers van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen vinden het niet meer dan terecht dat partners die scheiden en hun kinderen ondersteund en geholpen worden. Maar er mag best ook wel wat meer energie gaan naar het instandhouden van duurzame relaties.

Aan initiatieven voor scheidende partners - een echtscheidingsbeurs bijvoorbeeld - is er geen gebrek. Pol De Wilde
Aan initiatieven voor scheidende partners - een echtscheidingsbeurs bijvoorbeeld - is er geen gebrek. Pol De Wilde © Pol De Wilde - Corelio
Bemiddelaars richten een scheidingsschool op. Een pedagogisch expertisecentrum start een website op om aan kinderen recht te doen bij de overgang van samenleven in gezinsverband naar scheiding van de ...