GENT - De vzw Wiloo heeft vanmiddag voor het Gentse hof van beroep de stopzetting van de Oostendse luchthaven gevraagd. Volgens de vzw, die de belangen verdedigt van de omwonenden, heeft de luchthaven geen geldige milieuvergunning en leeft zij de milieunormen niet na. De advocate van het Vlaams Gewest betwist dat.

De milieuvergunning van de internationale luchthaven van Oostende, die dateert van oktober 2000, werd toegekend aan de Dienst Afzonderlijk Beheer van de Vlaamse Gemeenschap. ,,Die dienst werd opgericht op basis van een Koninklijk Besluit dat van latere datum is, en is dus onwettig opgericht", zei meester Johan Verstraeten, de advocaat van Wiloo. ,,Bovendien heeft zij geen rechtspersoon, en kan dus geen vergunningen aanvragen of toegekend krijgen. Maar belangrijker is dat de DAB een dienst is van de Vlaamse Gemeenschap, terwijl de luchthaven uitgebaat wordt door het Vlaams Gewest. Die heeft dus eigenlijk geen vergunning, en zonder vergunning is geen uitbating mogelijk."

Daarbij komt nog dat de luchthaven de voorwaarden van de milieuvergunning niet naleeft, aldus meester Verstraeten. ,,Volgens de vergunning mocht het aantal personen dat door de luchthaven hinder ondervindt niet meer dan 1.314 bedragen. In 2001 waren er dat al meer dan 1.400, en in 2003 ging het al om meer dan 1.600, onder meer omdat zwaardere toestellen zijn ingezet", zegt Verstraeten.

,,Het maximum aantal nachtelijke vliegbewegingen per jaar was vastgesteld op 330, maar dat werd in 2001 al met 20 bewegingen overschreden, terwijl het aantal personen dat 's nachts hinder ondervindt tussen 2001 en 2003 gestegen is van 470 naar 1.970. Tenslotte moesten er vijf maanden na de toekenning van de vergunning, namelijk in maart 2001 geluidsmeetposten zijn. Bij het begin van de gerechtelijke procedure, in 2002, waren die er nog altijd niet. Ik moet wel toegeven dat ze er ondertussen wel gekomen zijn", voegde hij daar nog aan toe.

Betwisting

De advocate van het Vlaams Gewest, meester Maria Bruggeman, betwistte de argumenten van de vzw. Volgens haar was de milieuvergunning wel in orde. ,,De milieuvergunning is toegekend aan de inrichting, aan de luchthaven zelf, en niet aan een bepaalde dienst. Trouwens, toen de vzw Wiloo de vergunning aanvocht voor de Raad van State heeft zij nooit voorgehouden dat die aan de verkeerde dienst was toegekend en de Raad heeft de vergunning nooit geschorst. Daarbij komt nog dat bevoegdheden van de Gemeenschap perfect kunnen uitgeoefend worden door het Gewest en omgekeerd."

Meester Bruggeman was ook van mening dat het hof niet kon vaststellen dat er milieu-inbreuken gepleegd waren. ,,Dat moet de politie doen. Bovendien is er geen enkele inbreuk gepleegd. In 2002 en 2003 is het vooropgesteld aantal nachtvluchten niet overschreden. Alleen in 2001 is er een probleem geweest, maar dat ging om helikoptervluchten om loodsen op schepen te brengen.''

Het hof van beroep zal uitspraak doen op 9 september.