BRUSSEL - De 73-jarige Algemeene Maatschappij voor Nijverheidskrediet (Almanij) verdwijnt op 2 maart. Er komt geen publiek omruilbod op Almanij, maar KBC en Almanij voeren een juridische fusie door. Op de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 2 maart verwerft KBC alle bezittingen en schulden van Almanij. Er komt wel een noteringsprospectus van KBC als gevolg van de creatie van nieuwe aandelen.

Het enige publiek bod dat er komt, is dat van Almanij op KB Lux, maar Almanij komt bij wijze van spreken via één uithaal aan zijn einde met een notaris als kroongetuige. De beleggers moeten vervolgens enkel hun aandelen inleveren en KBC-stukken afhalen. De coöperanten van Cera en Almancora moeten zelfs niets doen. Hun indirect belang in Almanij wordt nu KBC.

Met de herschikking valt het doek over een belangrijk deel van de Vlaamse financiële geschiedenis. De holding Algemeene Maatschappij voor Nijverheidskrediet zag in 1931 het levenslicht als onderdeel van de Middenkredietkas, een onderdeel van de Boerenbond. De Middenkredietkas was in 1895 opgericht als coördinerend orgaan voor de Spaar- en Leengilden (de voorloper van Cera) die naar het voorbeeld van de Raiffeisen, bij de boeren spaarcenten inzamelden en opnieuw uitleenden.

De Middenkredietkas werd de financiële spil van de Boerenbond, maar kwam door de beurscrisis in problemen. De overheid werkte een herstructureringsplan uit. Alle Vlaamse banken versmolten tot de Kredietbank, en de industriële belangen kwamen bij Almanij. Oorspronkelijk bezat de Boerenbond bijna alle aandelen Kredietbank, maar de Boerenbond kreeg de rekening voor de problemen van de Middenkredietkas. De bankleiding van de Kredietbank kreeg gedaan dat het belang van de Boerenbond verwaterd werd. Fernand Collin senior mobiliseerde een aandeelhouderssyndicaat om de Kredietbank te verankeren. Dat syndicaat staat sindsdien garant voor een stabiel aandeelhouderschap van de bank.

Eind 1997, net voor de fusie van KB, Cera en ABB, was meer dan 50% van KB's moederholding Almanij in stabiele handen. De ,,Almanij-families'' hadden zo'n 32%, Gevaert circa 10% en ABB 11%. Na de KBC-fusie was dat stabiele aandeelhouderschap opgelopen tot 70% en had ,,Leuven'' (Cera/Almancora en de Boerenbond) samen de volstrekte meerderheid.

Door de nieuwste structuurvereenvoudiging, waarbij Almanij uitgeschakeld wordt, is toch nog 50% van KBC Groep in vaste handen. Een beetje vergelijkbaar met de situatie voor de KBC-fusie. Het belang van de families is ondertussen teruggevallen tot 11,4%, dat van Cera/Almancora tot 27,3% en dat van de Boerenbond tot 12%. De Boerenbond is inmiddels toegetreden tot het 10-jarige aandeelhouderspact van Cera/Almancora en de families.

De vraag is hoe lang het zal duren vooraleer de vaste aandeelhouders onder de absolute controle van 50% duiken en evolueren van juridische controle naar een soort ,,referentie-aandeelhouderschap''. Dat is vandaag nog niet aan de orde, maar met de herschikking van vandaag is een mechanisme in beweging gebracht dat niet meer te stoppen valt.

(pdd)