Zoals de ouder thuis tikt

KINDEREN opvoeden en helpen uitgroeien tot verantwoordelijke burgers in een snel evoluerende en complexe samenleving is een zware taak, zo niet een van de meest complexe uitdagingen waarmee we onszelf kunnen confronteren. Dat die opvoeding soms ernstig belast wordt door allerhande stresserende omstandigheden en bijgevolg de interactie getekend kan geraken door geweld en destructiviteit, is me vanuit mijn werk allerminst onbekend. Dat dergelijk ,,geweld binnen de opvoeding of huiselijke sfeer onaanvaardbaar is'', zoals de Gezinsbond stelt (DS 16 januari), treed ik ten volle bij. Maar ik heb toch bedenkingen bij het antwoord dat de Gezinsbond formuleert om aan dit probleem tegemoet te komen, namelijk het strafbaar maken van 'geweld in het gezin'.

Conflict is inherent aan elke vorm van interactie, dus ook en misschien zelfs vooral voor de opvoedingsrelatie. Botsingen en ruzies horen bij het gezinsleven en dat is absoluut van een andere orde dan ...