Vader voorzitter OCMW, zoon schepen

De VLD krijgt van grote coalitiebroer SP.A/Spirit 2,5 mandaten voor de volgende legislatuur. VLD-lijstduwer Vic Vanleeuw wordt drie jaar voorzitter van het OCMW. Zoon Mark, VLD-lijsttrekker, mag de tweede schepenzetel van de coalitie inpalmen. Burgemeester Paul Buekers (SP.A/Spirit) tekent voor de bevoegdheden Algemene Administratie, Justitie, Politie, Brandweer, Burgerlijke Stand, Privaat Patrimonium, Bevolking, Bediendenpersoneel, Financiën, Begroting en Erediensten. Huidig OCMW-voorzitter Magda Raemaekers (SP.A/Spirit) vervangt als eerste schepen vanaf januari 2007 burgemeester Buekers bij zijn afwezigheid. Ze neemt Sociale Zaken, Gehandicaptenbeleid, Seniorenbeleid en Dienstencentrum, Emancipatiezaken (Gelijke Kansen) en Tewerkstelling voor haar rekening. Zij wordt ook PWA-voorzitter en medevoorzitter van de Zorgcampus. Tweede schepen Mark Vanleeuw (VLD) zweert bij Openbare Werken, Inspraak, Werklieden Buitenpersoneel, Waterlopen, Afvalwater, Gebouwen, Land- en Tuinbouw, Energie, Verkeer en Verkeersveiligheid. Derde schepen Danny Pauly (SP.A/Spirit) neemt Buitenschoolse Kinderopvang, Kinderen & Gezinnen, Jongeren, Internationale Solidariteit en Duurzaamheid, Communicatie, Informatica en Nieuwe Media, Vrije Tijd en Evenementen, Wonen en Mobiliteit onder zijn hoede. Gert Vandersmissen (VLD) neemt het als vierde schepen op voor Leefmilieu en Huisvuil, Middenstand, Bibliotheek, Uitleendienst, Onderwijs, Handel en Nijverheid, Middenstand en Markten, Toerisme, Industrieterrein en Evenementen. Vijfde schepen Noël Vandenrijt (SP.A/Spirit) behoudt Sport en zal zich ook inzetten voor Hygiëne, Algemene Diensten, Ontsmetting, Reiniging, Voeding, Water, Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Begraafplaatsen.

De bevoegdheid Cultuur is nergens te bespeuren en wordt vervangen ...