Schelde-uitdieping kost ruim half miljard
De Nederlandse ministers Karla Peijs (links) en Cees Veerman (rechts) en de Vlaamse minister Kris Peeters ondertekenen het akkoord over de Schelde-uitdieping. Foto: © belga
BRUSSEL/DEN HAAG - De uitdieping van de Schelde is gisteren goedgekeurd door zowel de Nederlandse als Vlaamse regering. Tegelijk is een akkoord uit de bus gekomen over de kostenverdeling. De uitdieping is het belangrijkste luik van een globaal plan over de toekomst van de stroom. De uitvoering van alle projecten vergt ruim 500 miljoen euro.DE bevoegde ministers Kris Peeters voor Vlaanderen en een trio excellenties onder aanvoering van Karla Peijs voor Nederland ondertekenden gisterenavond in Den Haag een memorandum dat een rist afspraken bevat.

Voor Vlaanderen is de uitdieping van de Westerschelde tussen de monding en Antwerpen tot 13,1 meter het belangrijkste onderdeel van de overeenkomst. In ruil krijgt Nederland uitzicht op een betere wegontsluiting van de Westerscheldetunnel op Belgisch grondgebied.

De Vlaamse minister-president Yves Leterme beklemtoonde gisteren na afloop van de ministerraad dat met deze overeenkomst met Nederland het economisch belang van de Antwerps haven veilig is gesteld. Het streefdoel van de uitdieping van de Schelde is het in en uitvaren van de grote containerschepen te vergemakkelijken. De werken moeten in 2007 beginnen.

Rudy De Meyer van de Antwerpse havenwerkgeversorganisatie Alfaport erkende dat een belangrijke stap is gedaan maar wees er tegelijk op dat alles nog in een verdrag moeten worden gegoten. Hij wees er ook op dat het nu cruciaal is om goede afspraken te maken over de vergunningsprocedures om de uitvoeringsdatum van de uitdieping te halen. De topman van de Antwerpse haven, Eddy Bruyninckx, bestempelt de overeenkomst als een zeer maximale verbintenis tussen beide landen, die ook een pak waarborgen inhoudt omtrent de termijnen en de procedures. Maar het wordt een ,,keiharde opdracht'' om erover te waken dat alles goed blijft verlopen zodat in 2007 de uitdieping echt kan plaatsvinden.

Aan de Schelde-uitdieping hangt ook een serieus prijskaartje. Officieel luidt het dat de twee landen samen ruim vijfhonderd miljoen euro besteden aan een reeks projecten om de Schelde ,,veiliger, natuurlijker en toegankelijker'' te maken. Tachtig procent van alle kosten zijn echter voor rekening van Vlaanderen. Dat was ook al de afspraak bij de vorige uitdieping. De ambitie is dat alle projecten voor 2010 uitgevoerd of in uitvoering zijn.

Het memorandum bevat naast de Schelde-uitdieping nog een heleboel andere afspraken. Er wordt circa 1.000 hectare nieuwe natuur gecreëerd. Ook het overstromingsrisico wordt verder ingedijkt. Dat is vooral een noodzaak langs Vlaamse kant. Het omvat zowel dijkverhogingen als de aanleg van overstromingsgebieden. Ten slotte bevat het memorandum ook afspraken over onder meer de beloodsing op de Westerschelde, rampenbestrijding, een betere verkeersaansluiting van de Zeeuwse havens op het Vlaamse wegennet en het kanaal Gent-Teurneuzen. In Nederland moet de regering de beslissingen nog wel voorleggen aan de Nederlandse Tweede Kamer.