QUOTE. Francois-Xavier De Donnea

,,De Brusselaars verwachten dat het Gewest hun problemen oplost, maar dat staat vaak machteloos. Ofwel heeft de gemeente de sleutel in handen, ofwel de federale staat. Je zit als minister-president voortdurend gewrongen tussen hamer en aanbeeld. (...) Het is een apostolaat om minister-president van het Brussels Gewest te zijn.''

,voormalig ...