Fiscus kan belastingen niet berekenen
De fiscus beschikt nog altijd niet over een berekeningsprogramma om de belastingen op alle inkomsten van 2004 correct te berekenen. Op 31 augustus 2005 moesten de meesten van ons nochtans netjes de aangifte in de personenbelasting ingediend hebben.

Het programma waarmee berekend moet worden hoeveel u moet bijbetalen of terugkrijgt, staat nog niet op punt. ,,De opeenvolgende versies evolueren naar een berekening die 100 procent is'', antwoordde Hervé Jamar (MR), staatssecretaris voor de modernisering van Financiën, gisteren op een vraag van kamerlid Carl Devlies (CD&V) in de commissie Financiën. Hij beklemtoont wel dat het programma voor zeer bijzondere gevallen nog verfijnd moet worden. Niet alleen het berekeningsprogramma TaxCalc - waarmee de belastingplichtige zelf op het internet aan de slag kan - staat nog niet op punt, maar ook intern sleutelt de fiscus nog aan zijn berekeningsprogramma, luidt het bij Financiën.

Toegegeven: door de zogenaamde decumul - de volledige splitsing van alle inkomsten bij gehuwden - moet de berekening heel anders gebeuren dan vroeger, maar die decumul werd al in 2001 in de wet ingeschreven. Maar niet alleen een gebrek aan informatici zorgt voor de vertragingen. ,,De instructies van minister van Financiën Didier Reynders (MR) over hoe de nieuwe berekening precies moet gebeuren voor de vervangingsinkomsten, is ook nog niet klaar'' zegt Devlies. ,,Dat gaat over een miljoen belastingplichtigen.''

Er loopt op informaticagebied nog meer mis waardoor de belastingambtenaren nog niet kunnen starten met de afrekening. De papieren belastingaangiftes worden dit jaar voor het eerst ingescand. Die aangiftes moeten samen met de elektronische aangiftes die via Tax-on-web binnenkwamen, via elektronische weg verstuurd worden naar de verschillende belastingkantoren, waar ze dan verder behandeld kunnen worden. Maar dat systeem is ook nog niet klaar.

De regering besliste eerder om 110 extra informatici in dienst te nemen. Dat proces loopt, maar is nog niet rond. ,,Al die mensen moeten dan ook nog opgeleid worden'', luidt het bij Financiën.

Jamar maakt zich sterk dat de fiscus tegen het einde van het jaar kan starten met de afrekening van de belastingen. ,,Maar een precieze datum kan nu nog niet bepaald worden.'' Het kan ook januari zijn, valt bij Financiën te horen. Dat betekent dat de eerste belastingplichtigen ten vroegste in februari het teveel aan belastingen dat in 2004 op hun loon werd ingehouden, terugbetaald zullen krijgen. De fiscus moet ongeveer 4,2 miljard euro terugbetalen en heeft recht op 1,45 miljard bijbetalingen.