Consumenten- vertrouwen verder gestegen
  Minder winst voor 30.000 grootste bedrijven
  Axa-bank- directeurs in de cel
  Bedrijven en sectoren 

Consumenten- vertrouwen verder gestegen

Het vertrouwen van de Belg in de economische evolutie is in januari verder gestegen. Dat blijkt uit de consumentenenquête van de Nationale Bank. De vertrouwensindicator bereikte in januari een score van -3, de hoogste sinds oktober 2002. Het Belgisch consumentenvertrouwen gaat sinds april vorig jaar geleidelijk in stijgende lijn, met uitzondering van oktober toen de zware herstructurering bij Ford Genk werd bekendgemaakt en het vertrouwen van de Belg een forse deuk kreeg. De afgelopen maand werd de Belg vooral positiever over de algemene economische situatie en over de werkloosheidsontwikkeling. Wat zijn persoonlijke financiële situatie betreft, bleven de verwachtingen stabiel. De Belgische gezinnen zijn wel iets optimistischer over hun toekomstig spaarvermogen.

Minder winst voor 30.000 grootste bedrijven

Het totale omzetcijfer van de industriële en commerciële vennootschappen uit de nieuwe Trends Top 30.000 is in 2002 met 2,7 pct gestegen tot 488 miljard euro. De winsten daalden met 26 pct tot 15,3 miljard euro. Meer dan de helft van de omzetstijging (1,4 pct) is het gevolg van inflatie. De grootste winsten in 2002 waren voor Electrabel, Proximus Belgacom Mobile en Suez-Tractebel. Die laatste blijft in 2002 de grootste groep die in België actief is, zo blijkt uit de top 10 van de geconsolideerde jaarrekeningen van de grote groepen. De top 5 bestaat verder uit Delhaize De Leeuw, Toyota Europe, Louis Delhaize en Ford Belgium.

Grootste werkgever in 2002 blijft de NMBS, goed voor 42.518 banen, gevolgd door De Post (40.322) en Fortis Bank (23.305). Bij de helft van de 100 grootste werkgevers daalde overigens het aantal werknemers.

Axa-bank- directeurs in de cel

De Tongerse onderzoeksrechter heeft dinsdag de voormalige bankdirecteur en de huidige directeur van het Axa-kantoor aan het Sint-Lambrechtsplein in Alken aangehouden en opgesloten in de gevangenis. Ze zitten in de cel op verdenking van valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen en oplichting. Er zou een totaal bedrag van 645.000 euro verduisterd zijn. Axa-België zei gisteren geen weet te hebben van verduistering van geld van de klanten. Aanleiding voor de aanhouding zou een verdacht geldtransfer zijn naar de Verenigde staten op initiatief van de oude bankdirecteur, de vader van de huidige bankdirecteur.