BRUSSEL - Tot het eind van het jaar verdwijnen de belastingen op stookolie. Dat is het antwoord van de paarse regering op de stijgende olieprijzen. Wie met aardgas verwarmt, krijgt begin volgend jaar een korting.

HET heeft wat voeten in de aarde gehad, maar liberalen en socialisten bereikten vrijdag dan toch een akkoord om de negatieve gevolgen van de stijgende energieprijzen aan te pakken. De energiecheque van 75 euro waarover twee weken werd gediscussieerd, is afgevoerd. De cheque was een symbool geworden waarover liberalen en socialisten bleven botsen.

In de plaats komt een korting van 17,35 procent op stookolie. Die 17,35 procent is gelijk aan de btw en de accijnzen die de overheid op stookolie heft. Bij een stookolieprijs van 63 eurocent per liter, betekent de maatregel een belastingsverlaging van 11 cent per liter. Wie 2.000 liter inslaat, krijgt met andere woorden een belastingsvermindering van 220 euro. Dat is een pak meer dan de geplande cheque van 75 euro.

De korting kan er niet toe leiden dat u minder dan 50 eurocent per liter moet betalen. Kost een liter stookolie over een maand bijvoorbeeld 54 cent, dan bedraagt de korting maar 4 cent. Zakt de olieprijs onder de drempel van 50 cent, dan valt de korting volledig weg.

De maatregel geldt voor alle leveringen tussen 1 juni en 31 december 2005. Wie de voorbije maanden stookolie kocht, kan zijn korting terugvorderen via het ministerie van Financiën. Vanaf 1 oktober wordt de belastingsverlaging rechtstreeks verrekend bij de levering. Opgelet: per gezin komen slechts de leveringen voor één woning in aanmerking.

Voor gezinnen met een laag inkomen wordt de maximale tussenkomst van het stookoliefonds aangepast. Bovenop de gewone korting kunnen zij tot 195 euro extra krijgen.

Voorts krijgt iedereen het recht zijn stookoliefactuur in maandelijkse schijven te betalen. De petroleumsector moet deze maatregel financieren. Er komt ook een vaste eenheidsprijs per liter ongeacht de hoeveelheid stookolie die wordt ingeslagen.

Wie met gas verwarmt, krijgt begin 2006 een ,,gelijkaardige korting''. Omdat de gasprijs minder snel stijgt dan de olieprijzen, zal deze korting lager liggen.

Volgens premier Guy Verhofstadt (VLD) leveren de hoge olieprijzen de overheid in 2005 ongeveer 275 miljoen euro bijkomende inkomsten op. Hoeveel deze maatregelen kosten, is moeilijk te berekenen, klonk het. In regeringskringen werd gesproken over 150 tot 200 miljoen.

De paarse regering nam ook een aantal structurele maatregelen. De fiscale aftrek voor energiebesparende investeringen wordt in 2006 verhoogd van 720 tot 1.200 euro. Daarnaast komt er een energiebesparingsfonds dat goedkope leningen zal verstrekken om dergelijke investeringen te stimuleren.

Om de stijging van de benzineprijzen te milderen, gebeurt heel wat minder. Als de prijzen dalen, worden de accijnzen niet meer verhoogd. Blijven benzine en diesel verder stijgen, dan nemen de accijnzen minder snel toe. Ten slotte zal de fiscale aftrek voor beroepskosten in 2006 worden verhoogd.

De bedrijven krijgen geen compensaties. Ook de transportsector vindt dat hij in de kou blijft staan. Dankzij het systeem van de professionele diesel kunnen de transporteurs een deel van de accijns recupereren. De regering besliste dat systeem te stroomlijnen en de transporteurs sneller terug te betalen.

Onvoldoende, reageerde de transportorganisatie UPTR. Op 19 september voert ze actie in Brussel.