GENK - De sociale inspectie heeft de klacht van een aantal Ford-arbeiders tegen de ontslagprocedure bij Ford Genk verworpen. Volgens de sociale inspectie zijn de ontslagcriteria van de directie niet in strijd met de anti-discriminatiewet. Dat heeft meester Jan Buelens die de Ford-arbeiders vertegenwoordigt, vandaag gezegd.

De Ford-directie hanteerde voor de gedwongen ontslagen onder meer een strafpuntenlijst op basis van mondelinge of schriftelijke vermaningen, onwettige afwezigheden en veelvuldige ziekte. Volgens de raadsman zijn die criteria in strijd met de anti-discriminatiewet. Die bepaalt dat discriminatie op basis van geloof, ras, geslacht of ziekte strijdig is met de wet.

Niet schuldig

De sociale inspectie meent dat de directie van Ford Genk zich niet schuldig maakte aan een inbreuk op de anti-discriminatiewet. De wet spreekt alleen van ziekte op basis van de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, terwijl de directie enkel rekening heeft gehouden met het aantal dagen dat de werknemers in het verleden ziek waren. Ook zou de directie van Ford Genk volgens de sociale inspectie in het kader van een herstructurering mogen kiezen op welke manier ze werknemers wil ontslaan en is er geen sprake van willekeu in de ontslagcriteria.

Op de gewraakte strafpuntenlijst staan inmiddels 1.300 werknemers. Enkele tientallen onder hen hebben zich inmiddels gegroepeerd en zijn van plan om een procedure ten gronde te starten voor de arbeidsrechtbank in Tongeren.