De adviesraden zijn te kortzichtig

Theater dat wij dromen

Voor de cultuursubsidies die later dit voorjaar worden toegekend, gaven de adviesraden al de eerste feedback op de aanvragen van de cultuurhuizen. INGRID VANDER VEKEN wil die adviesraden zelf wat goede raad meegeven.
Theater dat wij dromen

Theater is een klein onderdeel van de samenleving, maar zegt er veel over. De wijze waarop theatersubsidies worden toegekend, doet dat ook. Daarom moet dringend even worden nagedacht, voor het te laat is.Ik heb, beroepshalve en uit liefde, vele uren gesleten in het theater en nog veel meer uren met, ook beroepshalve en uit liefde, erover te schrijven. Soms prijs ik me gelukkig dat dat niet meer hoeft, soms komen beroep en liefde weer opzetten. Zoals nu, als ik na vele avonden in theaterzalen bij het ontbijt de subsidie-preadviezen geserveerd krijg.Adviseren is een moeilijk en doorgaans slecht betaald tijdverdrijf, ook dat weet ik uit ervaring. Daarom, dames en heren adviseurs, vanuit mijn ervaring enkele adviezen om uw adviserende taak makkelijker en vooral efficiënter te maken.Een adviesraad is onderdeel van een democratie. Hun beider goed functioneren beantwoordt aan dezelfde wetten. Leden hoeven het niet met elkaar eens te zijn, relevant is juist de mate waarin ze van elkaar van mening mogen verschillen. Een democratie valt of staat met de bereidheid om naar elkaar te luisteren en een aanvaardbaar compromis te vinden. En met de aandacht die daarbij wordt geschonken aan minderheden.Het draagvlak voor theater ...

Nog geen abonnee?
Abonneer voordelig om verder te lezen

Lees dS Avond, de digitale krant en Archief+.

Ja, ik neem een proefabonnement

Bekijk onze formules >
Neem een dagkaart >

Reeds abonnee?

Nog niet geregistreerd?

Registreer