The Tampa Tribune

WE vinden het onvoorstelbaar dat we dit keer niet kunnen oproepen om voor Bush te stemmen, zoals de andere conservatieve kranten doen. Het was onze bedoeling achter de president te staan, die we in 2000 steunden omdat we het grootste deel van zijn beleid goedkeurden: een sterk militair en fiscaal conservatisme, de nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid en een beperkte rol voor de overheid.

Toch kunnen we onmogelijk pleiten voor de herverkiezing van Bush, wegens zijn verkeerde aanpak van de oorlog in Irak, het gigantische begrotingstekort, zijn niet-ingeloste belofte om "eendracht te brengen ...