België telt, door zijn ingewikkelde staatsstructuur, onvermijdelijk meer ambtenaren en politici dan de meeste andere landen. Joris Voets, een medewerker van professor Filip De Rynck, zette, op basis van een aantal recente bronnen, enkele berekeningen op papier om het aantal ambtenaren en politici enigszins in perspectief te plaatsen.

België telde op 1 januari 2001 bijna 923.000 ambtenaren: 193.412 bij de federale overheid, 363.218 bij de gemeenschappen en gewesten (van wie 190.368 in Vlaanderen, inclusief onderwijs) en 285.843 bij de gemeenten en provincies. Daarnaast behoren er nog eens 77.575 ambtenaren tot de zogenaamde ,,bijzondere korpsen'' (rechterlijke macht, Raad van State, gouverneurs, militair personeel, politie) en zijn er 2.860 ambtenaren bij de parlementen.

Dat komt neer op 1 ambtenaar per 11 inwoners in België. Als we de federale ambtenaren even wegdenken, zijn dat er in Vlaanderen 1 per 17, in Wallonië 1 per 12.

Ambtenaren zijn goed voor 26,42 procent van de gesalarieerde werknemers in ons land. 1 op de 4 werknemers is met andere woorden een ambtenaar.

Het aantal ambtenaren komt daarmee uit op 20,4 procent van de beroepsbevolking. Zonder de ambtenaren van het federale niveau mee te rekenen, is in Vlaanderen 14,12 procent van de werkende bevolking ambtenaar, in Wallonië 22,77 procent.

Daarmee hebben we in ons land gemiddeld 28 ambtenaren per vierkante kilometer. Veel betekent dat niet, maar het is een leuk weetje.

Ook aan politieke mandatarissen hebben we geen gebrek: daarvan lopen er liefst 23.996 rond in ons land. Hoe lager het beleidsniveau, hoe talrijker ze zijn. Zo telt het federale niveau 242 politieke mandatarissen (ministers en parlementsleden), het regionale niveau (gemeenschappen en gewesten) heeft er 340, de provincies tellen 811 gouverneurs, gedeputeerden en provincieraadsleden, en de gemeenten worden bestuurd door 16.757 mandatarissen (burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden en districtsraadsleden).

Dat komt neer op ongeveer 1 politicus per 430 inwoners: 1 per 467 in Vlaanderen en 1 per 349 in Wallonië.

Dat betekent dat er in ons land per 1,36 vierkante kilometer een politicus met een wetgevend of een uitvoerend mandaat rondloopt.

Slechts weinig landen kunnen stellen dat ze, zoals wij, 1 minister hebben per 214.786 inwoners.

(kdr)