Gonorroe: een groeiend probleem in Vlaanderen
Gonorroe: een groeiend probleem in Vlaanderen Foto: © www.gezondheid.be
In Vlaanderen stijgt het aantal geregistreerde gevallen van gonorroe de voorbije jaren gestaag. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Terwijl er in 2005 295 gevallen werden gemeld, waren er dat in 2010 762 en in 2011 al 910. Ook in de rest van Europa stijgt dat aantal.

Uit een bevraging bij artsen in 2010 blijkt ook dat gonorroe dikwijls niet correct behandeld wordt.

Gonorroe is een seksueel overdraagbare infectieziekte (soi) die veroorzaakt wordt door een bacterie. In de volksmond wordt de ziekte ook wel druiper genoemd. Bij 30 tot 60% van de vrouwen met gonorroe treden geen of nauwelijks klachten op. Aangezien gonorroe bij veel vrouwen geen klachten of symptomen teweegbrengt, is het aantal gonokokkeninfecties bij vrouwen mogelijk een onderschatting. Bij mannen is de diagnose in geval van een ontsteking van de plasbuis makkelijker te stellen.

Onbehandelde gonorroe kan echter leiden tot onvruchtbaarheid en buitenbaarmoederlijke zwangerschappen. Bij mannen treedt vooral ontsteking van de urinebuis op. Gonokokken kunnen ook op andere plaatsen in het lichaam terechtkomen en daar een ontsteking veroorzaken.

Uit een enquète in Oost- en West-Vlaanderen bleek dat 80% van de mensen met gonorroe mannen waren en 20% vrouwen. 34% was tussen 20 en 30 jaar, 33% tussen 30 en 40 jaar. 59% heteroseksueel, 32% homoseksueel en 3% biseksueel. Van de mannen was er bijna 40% homoseksueel en 3,5% biseksueel. Bij de vrouwen in de studie is de grote meerderheid heteroseksueel. Het onderzoek toont aan dat gonorroe zeker geen probleem is waar alleen homo- en biseksuele mannen mee geconfronteerd worden. Bij 33% werd een seksueel contact buiten de relatie aangeduid als bron. In 30% werd een vaste partner aangeduid. Prostitutiebezoek was de besmettingsbron bij 9%.

75,5% van de patiënten had een ontsteking urinebuis (urethritis), 7,5% ontsteking van de baarmoederhals (cervicitis) en 3% PID (ontsteking kleine bekken)

Meer incontinentie na gewone geboorte dan na keizersnede

Geen finasteride tegen kaalheid

Ludieke postzegeltest voor erectiestoornissen

Ben je ziek na terugkeer uit vakantie?

Seksuele Overdraagbare aandoeningen

Meer incontinentie na gewone geboorte dan na keizersnede

Geen finasteride tegen kaalheid

Ludieke postzegeltest voor erectiestoornissen

Ben je ziek na terugkeer uit vakantie?

Seksuele Overdraagbare aandoeningen