KORT


-  Sneller rusthuizen en ziekenhuizen
-  Nieuwe beroepsopleiding
-  Strengere straf voor olielozingen
-  Havens beter beschermd
-  Naam corrigeren goedkoper
-  Criteria rampen
-  Asielwet goedgekeurd

Sneller rusthuizen en ziekenhuizenDe Vlaamse regering heeft de alternatieve financiering van bouwdossiers in de ouderen- en thuiszorg en de ziekenhuissector goedgekeurd. De nieuwe methode maakt het mogelijk dat 65 ouderen- of thuiszorgvoorzieningen, 45 ziekenhuizen en 11 gehandicapteninstellingen sneller kunnen bouwen of renoveren. Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte (CD&V) hoopt op die manier de wachtlijsten van bouwdossiers in de sector in twee jaar weg te werken.(wwi)