Euro Disney, het grootste pretpark van Europa, heeft het boekjaar 2004-2005 dat eind september afliep afgesloten met een verlies van 94,9 miljoen euro tegenover 145 miljoen euro verlies vorig boekjaar. Dankzij de lagere leninglast verbeterde het resultaat. De omzet steeg op zijn beurt met 2,7 % tot 1,076 miljard euro. Het aantal bezoekers kwam uit op 12,3 miljoen, iets minder dan de 12,4 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.