Laatste keer stempelen op 7 december
Op woensdag 7 december moeten de werklozen voor de allerlaatste keer naar de stempelcontrole in hun gemeente gaan. Moderne informatica vervangt het stempellokaal.

DE afschaffing van de tweewekelijkse stempelcontrole werd al in het regeerakkoord van de tweede regering-Verhofstadt aangekondigd, in de zomer van 2003. Binnenkort is het zover.

Na 15 december worden er geen stempelcontroles meer uitgevoerd. De twee laatste stempeldagen voor de werklozen vallen bijgevolg op maandag 5 dan wel op woensdag 7 december, naargelang de kleur van hun stempelkaart (blauw of groen).

Dat valt te lezen in de informatiebrochure die de RVA heeft klaargemaakt voor alle betrokkenen, zowel voor de werklozen als de gemeentebesturen, die de stempelcontroles jarenlang hebben georganiseerd. De brochure staat op de website van de federale overheidsdienst.

Voor sommige werklozen valt de verplichte stempeldag zelfs eerder weg.

,,Wie niet aanwezig kan zijn op 5 of 7 december, moet zich normaal bij de gemeente melden op de eerstvolgende werkloosheidsdag,'' luidt het bij de RVA. ,,Maar valt die dag na 15 december, dan moet u zich niet meer melden.''

Werklozen moeten in ieder geval ook na 15 december hun controlekaart bijhouden en invullen. Wie werk vindt, moet die dag op de kaart aanduiden, net als ziekte- of vakantiedagen in het buitenland. Ze moeten de kaart, zoals nu, maandelijks binnenleveren bij hun uitbetalingsinstelling (een van de drie vakbonden of de hulpkas).

De rol van de gemeentebesturen is uitgespeeld. Ze moeten na 7 december geen stempellokaal of controlepersoneel meer vrijmaken.

Het systeem van de stempelcontrole dateert van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Werklozen die een uitkering wilden krijgen, moesten zich elke dag melden om te zien of er geen baan was voor hen. Was er geen, dan kregen ze een stempel op een kaart die bevestigde dat ze zich als ,,werkwillige'' hadden aangeboden en dat gaf hen op het eind van de week recht op een uitkering.

Die gang van zaken heeft tientallen jaren bestaan. Miljoenen werkloze mannen en vrouwen hebben - apart - in de rij gestaan om hun stempel af te halen.

Maar naarmate de arbeidsbemiddeling en de controle op de uitkeringen in aparte diensten werden uitgebouwd - in de regionale VDAB en de federale RVA - verloor die stempelcontrole haar praktische betekenis en ging het uitsluitend nog om een administratieve opvolging van de uitkeringsgerechtigde werklozen. Die gebeurde nog maar eens om de twee weken.

De moderne informatica maakt nu ook die veertiendaagse controle overbodig. De computerprogramma's en databanken van de verschillende diensten zijn gelinkt, onderling en met andere databanken van de sociale zekerheid. Dat maakt controle mogelijk zonder dat de werklozen zich nog hoeven te verplaatsen.

Bovendien is er sinds vorig jaar de zogenaamde sluitende aanpak, waarbij de regionale bemiddelingsdiensten extra inspanningen moeten doen om alle werklozen actief op te volgen en te begeleiden. En waarbij de RVA de werklozen een- of tweemaal per jaar uitnodigt voor een evaluatiegesprek en oordeelt of ze het werk- en opleidingsaanbod niet zomaar hebben geweigerd.

www.rva.fgov.be