Consument van 2020 is ouder, alleenstaand en minder blank
City Delhaize houdt sterk rekening met een jong en stedelijk publiek. Foto: © (GJS) Gert Swinnen
Supermarkten passen zich nu al aan aan de sociologische en demografische verschuivingen van de komende decennia.

FEDIS, de federatie van grote distributiebedrijven, heeft door de consultants van Bain & Co laten uitzoeken in welk opzicht de consument van 2020 verschilt van die van vandaag. Dat de samenleving in die periode een aantal sociologische en demografische verschuivingen zal ondergaan, staat vast. De vergrijzing brengt het percentage 65-plussers van 17 naar 20 procent. Het aandeel eenpersoonsgezinnen groeit van 31 naar 36 procent. En het percentage allochtonen in de bevolking neemt voort toe. Belangrijk is ook dat de Belgische bevolking in 2020 waarschijnlijk ruim een miljoen zielen minder telt dan nu. De winkelbedrijven kunnen alleen maar hopen dat de consument meer uitgeeft om zo de omzet toch nog op peil te houden.

En daar ziet het ook naar uit. Niet alleen neemt de koopkracht voort toe, ook het uitgavenpatroon verandert. Essentiële uitgaven als voeding, kleding en huisvesting nemen een minder grote hap uit het huishoudbudget, zodat er meer overblijft voor luxe-uitgaven. Opmerkelijk is ook dat Bain & Co een verbreding van de kloof tussen arm en rijk voorspelt. Zowel de groep van de 20 procent rijksten als die van de 20 procent armsten groeit sneller dan de middengroep. En juist die twee groepen blijken minder trouw te zijn aan hun winkel dan de rest. De vraag is hoe de winkelketens op dat alles moeten reageren. Profilering is daarbij het codewoord. Gezichtloze winkels die zo'n beetje alles verkopen aan een breed publiek zullen het moeilijk krijgen, voorspelt Baudoin Velge, de gedelegeerd bestuurder van Fedis.

Hij citeert met instemming uit het Bain-rapport, dat voorbeelden geeft van winkelketens die zich onderscheiden ten opzichte van de rest en succesvol inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. De Britse keten Tesco bijvoorbeeld maakt optimaal gebruik van de gegevens die de klantenkaarten van de consumenten opleveren. Door het koopgedrag van de consumenten te analyseren, kan Tesco niet minder dan 80.000 verschillende versies van zijn eigen promotie-magazine versturen. Elke versie is toegespitst op de behoeften van de desbetreffende klant.

In Frankrijk speelt Auchan in op de toenemende vraag naar goedkope basisproducten door een eigen discount-afdeling in de winkels te introduceren. In België hebben de ketens op die trend ingespeeld met de lancering van goedkope gamma's van basisproducten, zoals Nr. 1 (Carrefour) en 365 (Delhaize). De aanhoudende prijsdruk is iets waar supermarkten de komende jaren mee geconfronteerd zullen blijven worden. ,,We zullen meer moeten verkopen om dezelfde omzet te halen'', zegt Velge. Bain noemt ook de ontwikkeling van ketens als GB Express, Proxy Delhaize en City Delhaize goede voorbeelden van toekomstgericht denken. Die winkels bedienen een jong, stedelijk en vaak alleenwonend publiek dat in de toekomst in aantal alleen maar zal toenemen.

(rmg)