Asieldebat

Ook bij Groen, SP.A en de PS steun voor uitspraken Jozef De Witte

De regularisatiecampagnes waren een vergissing. Dat denkt niet alleen Jozef De Witte maar ook Groen-senator Freya Piryns.

Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, liet dit weekend in een interview met deze krant verstaan dat de regularisatiecampagnes uit het verleden een vergissing waren.

Gisteren was het aan Freya Piryns, in het verleden ook een pleitbezorger van algemene regularisatiecampagnes, om eenzelfde standpunt te verkondigen. Ook zij spreekt over een vergissing en een fout signaal. Net als SP.A-fractieleider Karin Temmerman: ‘Het asielbeleid was destijds zo slecht was dat we het gevoel hadden dat we wel moésten regulariseren. Maar nu stellen we vast dat die campagnes op zich ook een vergissing waren.'

Wie dat niet denkt, is Yvan Mayeur, kamerlid voor de PS en Brussels OCMW-voorzitter. ‘Die campagnes waren toen nodig en wenselijk. Ze waren een rechtstreeks gevolg van een falend migratiebeleid dat asielzoekers veel te lang in de procedure hield'. Mayeur zet zich wel met klem af tegen eventuele toekomstige regularisatiecampagnes. ‘Er zijn geen redenen om dat te doen. We moeten elk geval individueel analyseren.'

Mayeur en Freya Piryns pleiten nog wel voor wettelijke criteria bij een eventuele regularisatie, en krijgen daarvoor hun politieke tegenstanders over zich heen. Theo Francken noemde dat idee gisteren waanzin, maar hij verwelkomt wel de ‘bocht' die links maakt. Patrick Dewael, ex-minister van Binnenlandse Zaken en nu kamerfractieleider voor Open VLD, heeft het over een goede evolutie. ‘Links is zich stilletjes aan bewust dat de aankondiging van dit soort campagnes tot een explosie van het aantal asielaanvragen leidt, en uiteindelijk ook tot misbruiken en mensenhandel. Toen het in 2007 gebeurde onder impuls van Joëlle Milquet (CDH), steeg het aantal aanvragen plots van 7.000 naar 20.000. Dat is een verkeerd signaal.'

‘We stellen vast dat de campagnes een vergissing waren, net als het toenmalige migratiebeleid' KARIN TEMMERMAN (SP.A)