ANTWERPEN - Het integriteitsbureau dat moet waken over de integriteit van de politieke mandatarissen en de ambtenaren van de stad Antwerpen, is officieel geïnstalleerd. Als eerste opdracht zal het nu werken aan een gedragscode voor politici en ambtenaren.

De oprichting van het integriteitsbureau vloeit voort uit de bestuurscrisis van vorig jaar, waarbij aan het licht kwam dat een aantal hoge ambtenaren persoonlijke uitgaven hadden gedaan op kosten van de stad. Ook politici kwamen toen onder vuur te liggen, maar het parket vervolgt hen niet.

Het bureau telt negen leden. Oud-magistraat Armand Vandeplas is voorzitter. Twee academici en twee mensen uit het bedrijfsleven vormen de externe leden van het bureau. Als interne leden zijn de tuchtambtenaar en de hoofden van de vormingsdienst, auditdienst en van de inspectie voor financiën aangeduid.

Het integriteitsbureau is een onafhankelijk orgaan en zal jaarlijks rapporteren aan de gemeenteraad. Het bureau zal advies geven wanneer er interpretatieproblemen of overtredingen van de gedragscode zijn. Verder fungeert het bureau als centraal meldpunt, in eerste instantie voor ambtenaren en raadsleden, maar ook voor burgers en bedrijven.