Stickers

De afdeling Herentals van het Rode Kruis meldt dat er 5.450 stickers werden verkocht. Daarmee overtreft de afdeling haar doelstelling. De opbrengst gaat naar de opleiding van de vrijwilligers en de aankoop en onderhoud van kleding, materiaal, het lokaal en de wagens. (mph)