Hoe lang gaat dat hier nog duren? (bis)

Op 24 april vorig jaar schreef ik, op uitnodiging van deze krant, een bijdrage, omdat ik me had voorgenomen voor het eerst niet deel te nemen aan de federale verkiezingen. De titel van die tekst luidde toen: ‘Hoe lang gaat dat hier nog duren?', en ging uit van het idee dat de verkiezingen van juni een maat voor niets zouden zijn en alleen wezen op een diepe onkunde en onmacht. In de dagen daarna rolden zowel politieke commentatoren als politici van allerlei pluimage over hun verongelijkte woorden om duidelijk te maken dat zo'n privé-initiatief ‘antipolitiek!', ‘onverantwoord!' en zelfs ‘antidemocratisch!' was. Ik was, kortom, een staatsondermijnend sujet geworden. Staatsondermijnend, moi? De oproepingsbrief van toen hangt overigens nog altijd op m'n koelkast. De Stemming Is Verplicht, staat er dreigend op. Ach, dat viel nogal mee.

Sta me toe op de verjaardag van die verkiezingen eens te lachen om zoveel verontwaardiging. Wie is hier al die tijd antipolitiek en onverantwoord bezig geweest? U. Weliswaar samen met de overige onderhandelende ...