De Amerikaanse regering neemt 's werelds twee grootste woonkredietverstrekkers onder haar hoede.

Fannie Mae en Freddie Mac, de grootste woonkredietverstrekkers van de planeet en in de Verenigde Staten goed voor driekwart van elk nieuw verstrekt woonkrediet, komen onder staatscuratele. Het is de meest drastische stap die de Verenigde Staten ondernamen sinds het losbarsten van de kredietcrisis die wereldwijd al 500 miljard dollar kostte aan de banksector.

De Amerikaanse minister van Financiën, Henry Paulson, zei dat de Amerikaanse economie niet zal herstellen zolang de huizencrisis voortduurt. Fannie Mae en Freddie Mac spelen een cruciale rol in die hypotheekmarkt. De overheid neemt het beleid van de twee instellingen in handen om te beletten dat de liquiditeit in de markt volledig verdwijnt.

Fannie en Freddie spelen een heel aparte rol. Ze verstrekken niet zelf woonkredieten aan kandidaat-huizenbezitters maar kopen de door banken verstrekte woonkredieten op zodat de banken de middelen blijven hebben om hypotheekleningen te verschaffen. Fannie en Freddie verkopen de leningen op hun beurt verder. Hun rol kan niet onderschat worden. Ze garanderen meer dan de helft van de 12.000 miljard dollar grote Amerikaanse hypotheekmarkt. Hun belang is de jongste maanden constant toegenomen naarmate andere spelers hun activiteiten in de markt afbouwden.

De kostprijs van de noodmaatregel is nog niet bekend. Te verwachten is dat de aandeelhouders van Fannie en Freddie, die beursgenoteerd zijn, het gros van hun geld kwijt zijn, maar dat de obligaties van het duo gered zijn door de tussenkomst van de overheid. Vier miljard dollar van het papier zou bij Belgische instellingen zitten.

Ben Bernanke, de voorzitter van het Amerikaanse systeem van centrale banken, schaarde zich volop achter het onder staatscuratele plaatsen van het duo. Bernanke was ook positief over de maatregel van Paulson om hypotheekeffecten op te kopen. Fannie Mae werd in 1938 opgericht door de overheid om meer mensen aan een huis te helpen. In 1970 kwam Freddie Mac erbij. (pdd)

Blz. E1 VS redden duo.