Structuurplan

Nu het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) in het Staatsblad is verschenen, is het ook effectief van kracht. Mortsel besliste al in 1998 een GRS op te maken. Het plan geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. De belangrijkste adviezen kunnen worden ingekeken op de website of bij de technische dienst. (chh)